Investeeringute raamatupidamine – webinaride salvestused

Investeeringute raamatupidamine – webinaride salvestused

100.00 

Investeeringute raamatupidamine on üks keerulisemaid valdkondi raamatupidamises.

Ettevõtte kaudu investeerimine on suur trend – kes kasutab selleks eraldi ettevõtet, kes investeerib veidi oma tavalise ettevõtte alt. Meie raamatupidamisklientide seas on erinevaid investoreid ikka päris palju.

Ettevõtja – kui ka sinul on plaan oma ettevõtte kaudu investeerima hakata (või oled seda juba teinud), siis sa peaksid ka ikka põhireegleid ja valikuvariante teadma.

Raamatupidaja – palun, palun, täienda oma teadmisi! Kasutan oma raamatupidamisbüroosse raamatupidajate värbamisel teadmiste testi ja see näitab, et just investeeringute arvestuse osas on teadmised tihti kõige nõrgemad. Ka uute raamatupidamisklientide bilansside ülevaatamisel leiame kõige rohkem eelmiste raamatupidajate poolt tehtud vigu investeeringute kannetelt.

Vaatasin üle kõik olulisemad varaklassid ja rääkisin iga valdkonna praktilistest aspektidest. Neli osa, kokku kolm tundi. Toimus 18.01.23.

Palun osta ligipääs siit e-poest, seejärel saad meilile lingi pdf-faili allalaadimiseks.
PDF-fail sisaldab linke neljale videole ja slaididele. Vaatamise aega piiranud ei ole.

Kategooria:

Kirjeldus

1. investeeringute raamatupidamine üldiselt 

1. ettevõtte kaudu investeerimine, investeerimise ja äritegevuse eraldamine
2. investeeringute ettevõtte raamatupidamise korraldus, käibemaksukohustuslus
3. investeeringute jaotus raamatupidamisreeglite järgi
4. arvestusmeetodid (soetusmaksumus, korrigeeritud soetusmaksumus, õiglane väärtus)
5. investeeringud mikroettevõtja ja väikeettevõtja aastaaruandes
6. bilansipäeva järgsete sündmuste mõju investeeringute hindamisele

2. finantsvarade arvestus 

1. esmane arvele võtmine
2. arvestusmeetodid
3. allahindlus
4. kajastamise lõpetamine
5. kaubeldavad väärtpaberid (aktsiad, võlakirjad, tuletisväärtpaberid)
6. osalused (finantsinvesteering, sidusettevõte, tütarettevõte).
7. antud laenud
8. ühisrahastus
9. väärismetallid

3. krüptovarad 

1. mõisted ja struktuur – token, ICO, rahakott, keskkond
2. mida peab raamatupidaja kannete tegemiseks mõistma?
3. krüptovarade liigid
4. Eesti raamatupidamise toimkonna selgitus, kajastamise põhimõtted
5. erinevate krüptovarade kajastamine – arvestusmeetod ja vara liigitamine aastaaruandes
6. ICO kajastamine, sh tasu töötajale
7. kaevandamise kajastamine
8. maksustamine
9. aastaaruandes avalikustatav info
10. ümberhindamine aasta lõpus õiglasesse väärtusesse
11. aasta lõpu kontrollid – saldo kontroll, walleti omanik
12. praktilised soovitused (Krakeni näide, mitterahaline sissemakse, laenud, arveldused)

4. kinnisvarainvesteeringud 

1. kinnisvarainvesteering vs materiaalne põhivara
2. esmane arvele võtmine
3. edasine kajastamine – õiglane väärtus vs soetusmaksumus, arvestuspõhimõtte muutmine, ümberliigitamine
4. parenduste kajastamine
5. levinumad vead kinnisvarainvesteeringute kajastamisel
6. kinnisvaraobjektide käibemaks
7. käibemaksu korrigeerimiskohustus