Kasuliku kraami kogumik – raamatupidamise käsiraamat

Kasuliku kraami kogumik – raamatupidamise käsiraamat

26.00 

Räägin siin raamatupidamise käsiraamatust kui raamatupidamise sise-eeskirjade laiendatud versioonist. Inglise keeles: accounting manual. See ei ole raamatupidamise õpik, vaid abimaterjal raamatupidamisbüroole või ettevõtte raamatupidamisosakonnale.
Kõikide sisukorra punktide all on toodud ka näited, kuidas seda teemat võiks kirjeldada.

Kogumik on kasulik:

  • raamatupidamisbüroole, kus vaja oma töötajate tööd korraldada ja juhendeid hallata,
  • suurema ettevõtte raamatupidamisosakonnale, kus vaja täpselt samamoodi oma töötajate tööd korraldada ja juhendeid majandada,
  • raamatupidamisteenuse tellijale ka, kes tahab aru saada, kuidas büroo toimib ja kuidas tema peaks oma kokkulepped kirja panema

Zip fail, vajab lahtipakkimist.
Põhitekst 35 lk pdf, lisad, teksti 2. ja 3.osa Wordi failides, mida saad enda tarbeks kasutada.

Kategooria:

Kirjeldus

Mida see kogumik täpselt sisaldab?

Sissejuhatus
1. Raamatupidamise käsiraamatu loogika
1.1 Raamatupidamise käsiraamatu neli funktsiooni
1.2 Kolme liiki ettevõtted, kellele on see väga kasulik
1.2.1 Raamatupidamisbürood
1.2.2 Kontsernide/suurettevõtete finantsosakonnad
1.2.3 Raamatupidamisteenuse tellijad
1.3 Aga teised?
1.4 Kohustuslik raamatupidamise sise-eeskiri
1.5 Raamatupidamise käsiraamatu korraldamine
1.6 Raamatupidamise käsiraamatu struktuur
2. Raamatupidamisbüroo raamatupidamise käsiraamat
2.1 Raamatupidamisbüroo töökorraldus
2.1.1 Raamatupidamisbüroo struktuur
2.1.2 Raamatupidamisosakonna sisekord
2.1.3 Tööaja arvestus ja mõõdikud
2.1.4 Raamatupidamisosakonna personalipoliitika
2.1.5 Töötaja lisandumine ja lahkumine
2.2 Raamatupidamisbüroo oma raamatupidamise sise-eeskiri
2.3 Klienditöö korraldamine
2.3.1 Uue kliendi lisandumine / lahkumine
2.3.2 Selgituskonto kasutamine
2.3.3 Kuu lõpetamise kord
2.3.4 Aasta lõpetamise kord
2.3.5 Sisekontroll
2.3.6 Dokumentide säilitamine
2.4 Uuendamine ja lisamaterjalid
2.4.1 Käsiraamatu uuendamise kord
2.4.2 Tööjuhendite nimekiri
3. Kliendi raamatupidamise sise-eeskiri
3.1 Üldsätted ja kokkulepped
3.2 Kontoplaan
3.3 Arvutitarkvara kasutamine raamatupidamises
3.3 Majandustehingute dokumenteerimine ja kirjendamine
3.4 Raamatupidamisregistrid
3.5. Algdokumendid ja nende säilitamine
3.6 Varade ja kohustiste arvestus
3.6.1 Põhivarad
3.6.2 Käibevarad
3.6.3 Kohustised
3.7 Tulude ja kulude arvestus
3.7.1 Tulud
3.7.2 Kulud
3.8 Varade ja kohustuste inventeerimine
3.9 Aruandlus
3.10 Kommenteeritud kontoplaan
Lõpetuseks

LISAD
1. Raamatupidamise käsiraamat (Wordi fail)
2. Lühike raamatupidamise sise-eeskiri (Wordi fail)