100 soovitust: kasumlikkuse kasvatamine

100 soovitust: kasumlikkuse kasvatamine

17.00 

Kasumi teenimiseks tuleb sul teha järgmisi tegevusi:

 1. tegele oma ettevõtte arendamisega
 2. tegele hinnapoliitikaga
 3. juhi oma töötajaid – arenda ja anna head töövahendid
 4. mõõda ja analüüsi
 5. kontrolli otsekulusid
 6. kontrolli üldkulusid
 7. tõsta tõhusust – loo struktuur ja reeglid

See e-raamat on kasulik:

 • algajale ettevõtjale, kes tahab mitte esimestel aastatel pankrotti minna;
 • kogenud ettevõtjale, kes tahab kasumit kasvatada;
 • raamatupidamisteenuse osutajatele, kel vaja endal kasumit teenida ja aidata oma klientidel nende tegevusi ja tulemusi mõõta.

E-raamat on pdf-formaadis, kokku 100 kasulikku kommenteeritud soovitust 44 leheküljel.

Kategooria: Silt:

Kirjeldus

Mida e-raamat täpselt sisaldab?

Sisukord

Sissejuhatus

TEGELE OMA ETTEVÕTE ARENDAMISEGA

 1. Tea oma tegevusala tavapärast kasumlikkust
 2. Vaata peeglisse ja mõtle järele
 3. Tee teadlik valik edasiliikumiseks
 4. Aktsepteeri, et kasum on ettevõtte kõige olulisem eesmärk
 5. Usu – kasumi teenimine on hea
 6. Kasumi teenimine tagab ettevõtte jätkusuutlikkuse.
 7. Kasumi teenimine võimaldab ettevõtet edasi arendada.
 8. Kasumi teenimine suurendab rahalist puhvrit.
 9. Kasumi teenimine võimaldab pangast laenu saada
 10. Kasumi teenimine võimaldab palgata paremaid töötajaid
 11. Kasumi teenimine kasvatab ettevõtte väärtust
 12. Kasumi teenimine võimaldab ettevõttel leida investoreid
 13. Kasumi teenimine võimaldab ettevõttel tegeleda heategevusega.
 14. Uuri võimalusi oma ärimudeli muutmiseks
 15. Kliendilahendi kasum
 16. Püramiidikasum
 17. Mitmeosaline kasum
 18. Lülituspaneeli kasum
 19. Ajakasum
 20. Kassahiti kasum
 21. Kasumikorrutamismudel
 22. Ettevõtlikkuskasum
 23. Spetsialistikasum
 24. Paigaldatud baasi kasum
 25. De facto standardi kasum
 26. Kaubamärgikasum
 27. Ainulaadse toote kasum
 28. Kohaliku juhtimise kasum
 29. Äritehingu ulatuse kasum
 30. Väärtusahela positsiooni kasum
 31. Tsükliline kasum
 32. Müügijärgne kasum
 33. Uue toote kasum
 34. Suhtelise turuosa kasum
 35. Kogemuskõvera kasum
 36. Vähekuluka äriplaani kasum
 37. Digitaalne kasum
 38. Aktsepteeri – sina kui omanik vastutad kasumlikkuse eest

TEGELE OMA HINNAPOLIITIKAGA

 1. Mõtle läbi oma hinnakujundus
 2. Kasuta läbimõeldud hinnastrateegiat
 3. Vali teadlikult – odav hind või kallis hind
 4. Suurenda toote tunnetuslikku väärtust ja tõsta hinda
 5. Kasuta kolme rusikareeglit hinna määramiseks

JUHI OMA TÖÖTAJAID

 1. Investeeri oma töötajate arengusse
 2. Anna töötajatele korralikud töövahendid.
 3. Motiveeri oma töötajaid
 4. Hinda kõrgelt oma klienditeenindajaid
 5. Hoia oma töötajaid informeerituna
 6. Jaota rollid mõistlikult
 7. Ole paindlik tööandja
 8. Paku töötajatele vaheldust

MÕÕDA JA ANALÜÜSI

 1. Analüüsi oma toodete-teenuste kasumlikkust
 2. Õpi ära mõiste – kululiik
 3. Jaota kulud mõistlikult
 4. Õpi ära mõiste – objekt
 5. Jaota oma tulud ja kulud vastavalt vajadusele
 6. Hinda kuluanalüüsi põhjalikkuse taset
 7. Väldi subjektiivsete hinnangute kasutamist

KONTROLLI MUUTUVKULUSID

 1. Tunne oma muutuvkulusid
 2. Kontrolli rangelt materjali hinda (tootmisettevõttes)
 3. Kontrolli rangelt tööjõukulusid (teenusettevõttes)
 4. Juhi teadlikult oma toodete-teenuste kvaliteeti
 5. Vähenda laojääke
 6. Kasuta võimalusel ostutellimusi
 7. Kontrolli saadud toodete ja teenuste vastavust

KONTROLLI PÜSIKULUSID

 1. Tunne oma püsikulusid
 2. Kärbi oma püsikulusid
 3. Kontrolli oma laene ja intressikulu
 4. Kontrolli muid kulusid
 5. Koosta eelarvet nutikamalt
 6. Hinda teenuse ostmise võimalust töötajate palkamise asemel
 7. Loe läbi tarnijate lepingud
 8. Kauple pikki maksetähtaegu
 9. Kasuta riigi toetusi ja tasuta koolitusi
 10. Kasuta ära maksusoodustused
 11. Muuda püsikulu muutuvkuluks
 12. Muuda muutuvkulu püsikuluks
 13. Jälgi oma arvete laekumisi
 14. Rakenda meetmeid arvete laekumise tagamiseks
 15. Pea meeles kui kulukas on arve mittelaekumine

SUURENDA TÕHUSUST

 1. Mõõda aega ja tootlikkust
 2. Sea eesmärgid
 3. Mõõda eesmärkide poole liikumist
 4. Kaalu tulemustasu maksmist
 5. Mõista erinevaid tõhususe liike
 6. Mõista ressursitõhususega seotud probleeme
 7. Püüa vootõhusust suurendada
 8. Kirjelda oma tööprotsessid
 9. Pane oma tööprotseduurid kirja
 10. Tegele pidevalt oma protsesside parendamisega
 11. Kaalu alternatiive
 12. Võrdle oma ettevõtte finantsnumbreid teistega
 13. Keskendu kasumlikele toodetele/klientidele
 14. Loobu kahjumlikest toodetest/klientidest
 15. Analüüsi oma tooteportfelli
 16. Küsi klientidelt tagasisidet ja rakenda saadud infot
 17. Tee teistmoodi teistsuguse tulemuse saavutamiseks
 18. Liigu teadlikult oma eesmärkide poole
 19. Loo omale toetuseks mastermindi grupp (või ühine mõne olemasolevaga)
 20. Ja nüüd, palun, mine ja hakka tegutsema 😊