Töövihik – Raamatupidamine lihtsalt ja selgelt

Töövihik – Raamatupidamine lihtsalt ja selgelt

18.00 

See e-töövihik täiendab raamatut Raamatupidamine lihtsalt ja selgelt ja aitab sul õppida, kuidas teha reaalselt raamatupidamise kõige lihtsamat osa, andmesisestust.

Õpid ära, kuidas teha kõiki peamisi lihtsaid kandeid:

  • ostuarve sisestamine ja ostuarve maksmine (ostureskontros ehk ostuarvete moodulis),
  • majanduskulude aruande ja lähetuskulude aruande kajastamised (ostureskontros ehk ostuarvete moodulis),
  • müügiarve sisestamine ja müügiarve laekumine (müügireskontros ehk müügiarvete moodulis),
  • palgaarvestuse, palga maksmise ja palgamaksude maksmise kanded (finantskanded),
  • amortisatsiooni kanded (finantskanne või põhivara mooduli kanne),
  • kulude periodiseerimine (finantskanne),
  • muud finantskanded (nt osakapitali sissemakse)

Töövihik ei õpeta, kuidas tehniliselt konkreetset raamatupidamisprogrammi kasutada, iga programm on erinev (kuigi üldiselt siiski sarnase ülesehitusega). Viitan programmidele, mida võiksid kaaluda.
Töövihik õpetab aga, kuidas raamatupidamislikult kandeid teha – kande liigi valimine, õige kuupäeva valimine, deebeti-kreediti valik.

See e-töövihik on kasulik:

  • mikroettevõtte omanikule, kes ise oma algdokumentide sisestamisega hakkama tahab saada,
  • algajale/õppivale raamatupidajale – reaalsete kannete tegemise harjutamiseks, raamatupidamisprogrammi kasutamise harjutamiseks.

Kokku 45 kommenteeritud kannet, 70 lk, pdf-formaadis.

Kategooria:

Kirjeldus

Mida see töövihik täpselt sisaldab?

Sissejuhatus
– töövihiku ülesehitus
– kellele see töövihik on mõeldud?
– millal on sul hiljemalt raamatupidajat vaja?
– võimalikud raamatupidamisprogrammid
Eve Disain OÜ 2018.a raamatupidamisdokumendid ja nendele vastavad raamatupidamiskanded
– septembri algdokumendid ja kanded
– kontroll: septembri kasumiaruanne ja 30.09.18 bilanss
– okt-dets algdokumendid ja kanded
– kontroll: müügireskontro, ostureskontro, sept-dets kasumiaruanne ja 31.12.18 bilanss