100 soovitust: süsteemide loomine ettevõttes

100 soovitust: süsteemide loomine ettevõttes

16.00 

Süsteemide loomiseks tuleb sul teha järgmisi tegevusi:

 • mõtle läbi, kus sa praegu oled – kas sul on vaja abistavaid töölõike delegeerida, kas sul on vaja tagada, et kõik töötajad teevad oma tööd ühtlaselt kvaliteetselt või on sul vaja juba kvaliteedisertifikaati?
 • edasi tegutse vastavalt vajadusele ja ära pinguta bürokraatiaga üle, alusta lihtsalt,
 • pane kirja mida teed ja tee seda, mida oled kirja pannud (ja siis lase teistel see töö ära teha),
 • anna ette oma töötajatele vajalikud reeglid ja piirid, aga ära keela nende personaalsust,
 • vaata kirjapandud juhendid regulaarselt üle ja proovi efektiivsemaks teha.

See e-raamat on kasulik:

 • väikeettevõtjale, kes tahab veidigi aega juurde saada ja mõned töölõigud abilistele delegeerida (aga nii, et kõik saaks korrektselt tehtud, nii nagu kokku lepitud),
 • veidi suuremale ettevõtjale, kes tahab, et tema klientidele osutatav teenus (või toodetud toode) oleks alati ja ühtlaselt kvaliteetne ja töötajad teaksid täpselt, mida nad tegema peavad.

E-raamat on pdf-formaadis, kokku 100 kasulikku kommenteeritud soovitust 57 leheküljel.

Kategooria: Silt:

Kirjeldus

Mida e-raamat täpselt sisaldab?

Sissejuhatus

Kes me oleme?

 1. Mis on süsteemide arendamise eesmärk väikeses ettevõttes?
 2. Mis on süsteemide arendamise eesmärk veidi suuremas ettevõttes?
 3. Millal on sul vaja kvaliteedisertifikaati?
 4. Kuidas alustada?
 5. Milliseid mõisteid peaksid teadma?

I Väikeettevõte – delegeerimine       

Miks süsteemide arendamine praeguses etapis sulle kasulik on?

 1. Kas sul on nüüd ettevõtjana päriselt ka aega rohkem?
 2. Oled sa ettevõtja või lõid omale töökoha?
 3. Millised on sinu pikemaajalised eesmärgid?
 4. Kuidas leida oma „miks“?
 5. Kas automatiseerimine on imerohi?
 6. Mis on tööjuhend?
 7. Kas ma pean kõik üle kontrollima?

Mida sa konkreetselt peaksid tegema?

 1. Kuidas valida delegeeritavad tööd?
 2. Milliseid põhitegevusega seotud töid saaks delegeerida?
 3. Milliseid töid saaks delegeerida virtuaalassistendile?
 4. Milliseid professionaalseid teenuseid saaks sisse osta?
 5. Kuidas kirjutada tööjuhendit?
 6. Milliseid visuaale võiks lisada tööjuhendile?
 7. Tööjuhendi näide
 8. Kuidas koostada checklisti?
 9. Kuidas tööjuhendeid hallata?
 10. Kuidas tööd efektiivsemaks teha?
 11. Kui tihti peaks tööjuhendeid üle vaatama?

II Veidi suurem ettevõte – kvaliteedi tagamine    

Miks süsteemide arendamine praeguses etapis sulle kasulik on?

 1. Miks on vaja endas selgusele jõuda?
 2. Küsi endalt uuesti – miks ma selle teemaga tegelen?
 3. Kuidas sa oma ettevõtet juhid?
 4. Mida tähendab teenuse kvaliteet?
 5. Kuidas protseduuride loomine aitab tagada teenuse kvaliteeti?
 6. Teenuse ühtlase kvaliteedi näide
 7. Kuidas protseduuride loomine aitab ettevõtte efektiivsemaks teha?
 8. Millist kasu protseduuride loomine veel annab?
 9. Kas süstematiseerimine võimaldab mul loobuda ettevõtte juhtimisest?
 10. Kuidas süstematiseerimine ettevõtte väärtust tõstab?

Mida sa konkreetselt peaksid tegema?

 1. Kuidas jõuda järgmisele tasemele?
 2. Millised on ettevõtte põhiprotsessid?
 3. Näide – raamatupidamisbüroo peamised protsessid
 4. Mida tuleks kõigepealt dokumenteerida?
 5. Põhitegevuse protseduurid
 6. Klienditeeninduse protseduur
 7. Protseduuride rakendamise kord
 8. Uute töötajate värbamise protseduur
 9. Muud personaliteemade protseduur
 10. Turunduse ja müügi protseduur
 11. Raamatupidamise protseduur
 12. Juriidilise tegevuse protseduur
 13. IT halduse ja turvalisuse protseduur
 14. Mis on tööjuhendi ja protseduuri vahe?
 15. Milline võiks välja näha korrektne protseduur?
 16. Mis on voodiagramm?
 17. Kuidas tähistatakse voodiagrammil vooelemente?
 18. Kuidas tähistatakse voodiagrammil ühenduselemente?
 19. Miks on hea kasutada selgituseks näiteid ja lugusid?
 20. Protseduuri näide
 21. Miks on vaja kirjeldada ettevõtte missioon, visioon ja väärtused?
 22. Missiooni näide
 23. Visiooni näide
 24. Väärtuste näide
 25. Miks töötajatele ei pruugi protseduurid meeldida?

Mida sa peaksid tegema koostöö tagamiseks?

 1. Küsi inimestelt abi protseduuride kirjutamisel.
 2. Hoolitse kommunikatsiooni eest.
 3. Paku otsustamisruumi.
 4. Võta arvesse töötajate kaebusi
 5. Miks muuta protsesse kliendikeskseks?
 6. Kuidas muuta protsesse kliendikeskseks?
 7. Näide protsessi muutmise kohta
 8. Mis on Demingi tsükkel?
 9. Mida tähendab planeeri ja tegutse?
 10. Kuidas kasutada klientidelt saadud infot?
 11. Kuidas ise tegevust kontrollida?
 12. Kas ilma protseduurideta saab ka vigu parandada?
 13. Kuidas auditi vajadust inimestele selgitada?
 14. Kuidas korrigeerida?
 15. Mis on protsesside parendamine ehk optimeerimine?
 16. Kuidas protsesse ümber kujundada?
 17. Kui palju peaks protseduure olema?
 18. Kui oluline on juhtkonna kaasamine ja vastutuse võtmine?
 19. Milliseid töövahendeid kasutada?
 20. Mis on automatiseerimine?
 21. Milliseid töölõike võiks proovida automatiseerida?
 22. Kas automatiseerimine on imerohi?
 23. Kuidas säilitada töötajatele otsustusvabadus ja personaalsus?
 24. Kas protseduuride detailsus sõltub töö sisust?

III osa – kvaliteedi tõendamine 

Miks süsteemide arendamine praeguses etapis sulle kasulik on?

 1. Kuidas tõendada oma kvaliteedisüsteemi toimimist?

Mida sa konkreetselt peaksid tegema?

 1. Millised kohustused lisanduvad ametliku kvaliteedisüsteemi rakendamisega?
 2. Millised on kvaliteedijuhtimise põhimõtted?
 3. Kliendikesksus
 4. Eestvedamine
 5. Inimeste kaasamine?
 6. Protsessikeskne lähenemisviis?
 7. Süsteemne lähenemine juhtimisele
 8. Pidev parendamine
 9. Faktipõhine lähenemine otsustamisele
 10. Vastastikku kasulikud suhted tarnijaga
 11. Millised kvaliteedistandardid on olemas?
 12. Millised on sammud sertifitseeritava kvaliteedisüsteemi loomiseks?
 13. Kuidas abi leida?
 14. Milliseid eestikeelseid raamatuid võiks lugeda?
 15. Kuidas kvaliteedisüsteemi loogikat lühidalt kirjeldada?
 16. Ära karda audiitoreid!
 17. Sertifikaat käes ja elu lill?

Hakka tegutsema!