Kasuliku kraami kogumik – Töötasu ja muud tasuliigid

Kasuliku kraami kogumik – Töötasu ja muud tasuliigid

29.00 

Erinevad tasud, erinevad reeglid… mis on õigem valik? Mida ma pean teadma?

Ettevõtja peab oma töötajatele maksma erinevaid tasusid ja endale ka… mida sa teadma ja arvestama peaksid?
Millised on Maksuameti reeglid ja plaanid?

Kogumik on kasulik:

 • algajale ettevõtjale – kuidas endale tasu maksta?
 • ettevõtjale – kuidas oma töötajatele tasu maksta? mis õigused neil on ja mida ma nõuda saan?
 • algajale/õppivale raamatupidajale – põhiloogika mõistmiseks
 • kogenumale raamatupidajale – kordamiseks ja uute nippide omandamiseks

Selle kogumiku abiga säästad sa mitukümmend tundi oma väärtuslikku aega ja väldid kulukaid eksisamme.

Selgitused kokku 35 lk.

Tegemist on failikogumikuga (zip), mis tuleb enne kasutamist lahti pakkida.

Osta Kasuliku Kraami Kogumik: Töötasu ja muud tasuliigid ja tee oma elu lihtsamaks!

Kategooria:

Kirjeldus

Mida kogumik täpselt sisaldab?

  1. Erinevad tasuliigid
   • Töötasu vs juhatuse liikme tasu vs muu võlaõigusliku lepingu tasu (lepingu sisu, maksustamine, sotsiaalsed tagatised, ravikindlustuse algus ja lõpp)
   • Juhatuse liikme leping vs tööleping (mis on erinevus)
   • Maksuameti arvamus juhatuse liikme tasustamisest
   • Litsentsitasu ja autoritasu (kuidas maksustatakse)
   • Konkurentsipiirang ja ärisaladuse hoidmine (mida saab töötajalt nõuda ja kas peab tasu maksma?)
   • Töötamine erinevates riikides ja töötasumaksud  (tulumaks, sotsiaalmaks)
   • Erinevad töötasu liigid (kuutasu, tükitasu, lisatasu, müügimeeste tulemustasu, preemia, töötasu maksmine töö mitteandmisel ja töötasu vähendamise võimalus)
  2. TSD ja töötamise register
   • TSD deklaratsioon koos lisadega (kuidas täita TSD lisa 1?)
   • Töötamise register (millised andmed peab lisama) (2019.a. uued nõuded)
   • Erinevad tasud ja hüvitised – Maksuametile deklareerimise koondtabel (43 eri liiki tasu maksustamine ja deklareerimine)
  3. Puhkusetasud ja keskmise tasu arvestus
   • Puhkusetasu arvestus (arvestamise reeglid, puhkusereserv)
   • Muud tasud, mis vajavad keskmise kalendripäeva või keskmise tööpäevatasu arvestamist (haigushüvitis, lapsepuhkus, isapuhkus, õppepuhkus)
  4. Töötasust kinnipidamisega seotud reeglid
   • Töötasust kinnipidamine ehk nõuete tasaarvestus, kahju tekitamise tõttu (nõusolek nõutav, varalise vastutuse leping)
   • Muud kinnipidamised, töötaja nõusolekuta (mida võib kinni pidada ilma nõusolekuta?)
   • Kohtutäituri kinnipidamised (tööandja kohustus ja sunniraha, kinnipeetava summa arvestus, elatisnõude ja muu nõude erinevad reeglid, link kalkulaatorile)
  5. Tööajaga seotud reeglid
   • Tavatööaeg
   • Ületunnitöö
   • Summeeritud tööaeg
   • Lisatasu öösel ja riigipühal töötamise eest
   • Puhkeaeg
   • Alaealiste tööaja piirangud
   • Täiendava vaba aja andmise kohustus

Lisaks: Excel tasuliikide maksustamise võrdlusega (töötasu, juhatuse liikme tasu, muu VÕS leping, litsentsitasu).