Kasuliku kraami kogumik – Töötajad ja töötasu

Kasuliku kraami kogumik – Töötajad ja töötasu

26.00 

Uuendatud 26.09.22.
Mitteresidentide maksuvaba tulu kasutamise jooksev võimalus, kes saab ja kes ei saa.
Järgmise aasta maksuvaba tulu arvestamise loogika, sh pensionäride erireegel.
Ukraina töötajate majutus- ja transpordikulud.
Põhjalik ülevaade platvormihaldurite kohustusest hakata maksuametit informeerima.
kes on kohustatud? millist infot peab edastama? kelle kohta ja kelle kohta mitte? millised tegevused on kaetud?

 

Erinevad tasud, erinevad reeglid… mis on õigem valik? Mida ma pean teadma?

Ettevõtja peab oma töötajatele maksma erinevaid tasusid ja endale ka… mida sa teadma ja arvestama peaksid?
Millised on Maksuameti reeglid ja plaanid?

Kogumik on kasulik:

  • algajale ettevõtjale – kuidas endale tasu maksta?
  • ettevõtjale – kuidas oma töötajatele tasu maksta? mis õigused neil on ja mida ma nõuda saan?
  • algajale/õppivale raamatupidajale – põhiloogika mõistmiseks
  • kogenumale raamatupidajale – kordamiseks ja uute nippide omandamiseks

Pdf fail, 83 lk.

Kategooria:

Kirjeldus

Mida kogumik täpselt sisaldab?

Sissejuhatus
1. Erinevad lepingud ja tasuliigid
1.1 Töötasu vs juhatuse liikme tasu vs muu võlaõigusliku lepingu tasu
1.2 Juhatuse liikme leping vs tööleping
1.3 Maksuameti arvamus juhatuse liikme tasustamisest
1.4 Litsentsitasu ja autoritasu
1.5 Konkurentsipiirang ja selle eest makstav tasu
1.6 Ärisaladuse hoidmine
1.7 Erinevad töötasu liigid – täiendatud
1.8 Tulemustasu rakendamine
1.9 Tööandja kohustuste muutus alates 01.08.2022
1.9.1 Tööandja teavituskohustus
1.9.2 Katseaja rakendamine
1.9.3 Sobiva töövormi küsimise õigus
1.9.4 Puhkuselt naasnud töötaja õigus samaväärsele palgatõusule
1.10 Töökorralduse reeglid
1.11 Plaanitavad muudatused kaugtöö korralduses
1.12 Tulumaksuvaba miinimum – UUS! 
2. Rahvusvaheline töötajate palkamine
2.1 E-residendid
2.2 Töötasu maksustamise rahvusvahelised reeglid
2.2.1 Maksulepingud
2.2.2 Püsiv asukoht
2.3 Erinevad võimalused maksude jaotuseks riikide vahel
2.3.1 Eesti ettevõte palkab mitteresidendist töötaja, kes töötab väljaspool Eestit
2.3.2 Eesti ettevõte maksab juhatuse liikme tasu mitteresidendist juhatuse liikmele
2.3.3 Eesti ettevõte palkab mitteresidendist töötaja, kes töötab Eestis – täiendatud
2.3.4 Eesti ettevõte saadab oma Eesti maksuresidendist töötaja välismaale lähetusse
2.3.5 Eesti ettevõte maksab dividende mitteresidendist osanikele
2.4 Välismaalase palkamine Eestis – täiendatud
3. TSD ja töötamise register
3.1 TSD deklaratsioon ja lisad
3.2 Töötamise register
3.2.1 Töötamise registri andmed
3.2.2 Töökoha aadress
3.2.3 Ametinimetus
3.3 Erinevad tasud ja hüvitised – Maksuametile deklareerimise koondtabel
4. Puhkusetasud ja keskmise tasu arvestus
4.1 Puhkusetasu arvestus
4.1.1 Mis siis saab kui tasu on makstud vähem kui kuus kuud?
4.1.2 Puhkusetasu arvestamise valem
4.1.3 Puhkusekompensatsioon ja puhkusereserv
4.2 Muud keskmise tasu kasutusvajadused
4.2.1 Haigushüvitis
4.2.2 Muud puhkusetasud
4.2.3 Lapsepuhkuse reeglid
4.2.4 Vanemapuhkused
5. Töötasust kinnipidamisega seotud reeglid
5.1 Kahju tekitamise tõttu nõuete tasaarvestus
5.1.1 Töötaja piiratud vastutus
5.1.2 Varalise vastutuse leping
5.2 Muud töötaja nõusolekuta töötasust kinnipidamised
5.3 Kohtutäituri kinnipidamised
5.3.1 Täitmise kohustuslikkus
5.3.2 Kinnipeetava summa arvestus
6. Tööajaga seotud peamised reeglid
6.1 Tavatööaeg
6.2 Ületunnitöö
6.3 Summeeritud tööaeg
6.4 Lisatasu öötöö ja riigipühal töötamise eest
6.5 Puhkeaeg
6.6 Alaealiste tööaja piirangud
6.7 Täiendava vaba aja andmise kohustus
6.8 Töötaja tootlik tööaeg
7. Tööandja kriisiolukorras
7.1 Tööaja ja töötasu vähendamine
7.2 Töölepingu lõpetamine tööandja poolt – täiendatud
7.3 VÕS lepingu muutmine ja lõpetamine
8. Töötaja motivatsioonipakett ja maksud 
8.1 Miks soodustusi pakkuda?
8.2. Töötervishoid
8.3 Sporditoetus
8.4 Toitlustus
8.5 Lähetused
8.6 Koolitused
8.7 Kodukontor
8.8 Töövahendid – telefon, sülearvuti
8.9 III pensionisamba sissemaksed
8.10 Optsioonid
8.11 Täiendav haigushüvitis ja tervisepäevad
8.12 Kaugtöö ja paindlik tööaeg
8.13 Majutus- ja transpordikulud – UUS!
9. Platvormide informeerimiskohustus – UUS!
Lõpetuseks