Teenusettevõtte raamatupidamine ja maksud

Teenusettevõtte raamatupidamine ja maksud

26.00 

Erinevaid teenusettevõtteid on Eestis väga palju – advokaatidest kingseppadeni. Nende ettevõtete ühisosaks on see, et töö tehakse töötajate poolt, müüd aega või saavutatud tulemust, aga mitte füüsilist asja. Peamiseks kuluks on töötasu ja peamiseks väljakutseks inimeste juhtimine.

Meie ettevõtete kasumlikkus on järjest langenud ja jõudnud praktiliselt Lääne-Euroopa stabiilsete riikide madalale tasemele, aga palgad ei ole sinna veel jõudnud. Ehk – peame tegelema töö efektiivsuse tõstmisega. Samal ajal trügivad aktiivselt pildile tarkvararobotid, mis lihtsamaid kontoritöid juba väga usinalt suudavad teha. Ilma puhkepausideta ja ilma vigadeta. Automatiseerimise levik soosib investeerimisvõimekamaid suuremaid ettevõtteid ja hoiab hindade tõusu tagasi.

Vaatame selles kogumikus järgnevaid teenusettevõtete spetsiifilisi finantsteemasid:

  • raamatupidamine – pikemaajaliste teenuslepingute müügitulu kajastamine, palgakulude jaotamine, võlaõiguslike lepingute alusel ostetud teenuste kajastamine.
  • maksud – käibemaks Eestis, teenuste müügil välismaalastele, käibemaksukohustuslaseks registreerimine mujal, tulumaksuteemad.
  • finantsjuhtimise teemad – kasumlikkuse arvestamine ja mõõdikute kasutamine.

Kogumik on kasulik:

  • teenuste müügiga tegelevale ettevõtjale, kel on vaja oma maksukohustustest ülevaadet ja oma numbritest arusaamist
  • raamatupidajale, kelle klientideks on erinevad teenusettevõtted
  • noorele raamatupidajale või tudengile, kel vaja uusi teadmisi omandada.

Pdf fail, kokku 34 lk.

Kategooria:

Kirjeldus

Mida see e-raamat täpselt sisaldab?

Sissejuhatus
1. Raamatupidamine
1.1 Müügitulu kajastamine
1.1.1 Praktilised soovitused
1.1.2 Valmidusastme meetod
1.2 Palgakulud
1.3 Võlaõiguslike lepingute kajastamine
1.3.1 Lepinguliikide võrdlustabel
1.3.2 Tööleping vs võlaõiguslik leping
1.3.3 Tööandja vaade
1.3.4 Raamatupidaja vaade
2. Teenuste maksustamine
2.1 Käibemaks Eestis
2.2 Välismaalastele osutatava teenuse käibemaks
2.3 Käibemaksukohustus välisriigis
2.3.1 Käibemaksukohustus teises EL riigis
2.3.2 Käibemaksukohustus (vms) väljaspool EL-i
2.4 Tulumaks välisriigis
2.4.1 Tulumaksu kinnipidamine väljamaksetelt
2.4.2 Tulumaks välisriigis teenitud kasumilt
3. Finantsjuhtimine
3.1 Teenuste kasumlikkuse arvestamine
3.2 Mõõdikute kasutamine
3.2.1 Mõõdikute loogika rakendamine
3.2.2 Teenusettevõtte olulised mõõdikud (tööaja ja töötajatega seotud KPI-d, tarkvararobotite KPI-d,
käibe ja kasumi KPI-d, klientidega seotud KPI-d)
Lõpetuseks