Videokursus: Põhivara arvestus

Videokursus: Põhivara arvestus

59.00 

Tark ettevõtja tunneb oma varasid!

Kui sa tegeled kinnisvaraga, siis sa pead teadma, millised on kinnisvarainvesteeringute kajastamise võimalused, kaasnevad riskid ja kuidas need su ettevõtte tulemust mõjutada võivad.

Kui oled start-up või IT-ettevõtja, siis on sul vaja teada, millised arenduskulud saab kasumiaruandest välja võtta ja immateriaalse põhivarana arvele võtta ning millised on seal piiravad tingimused.

Sisukord

Põhivara ja käibevara

1.1.    Kahe varaliigi eristamine
1.2.    Põhivara jaotus alaliikideks

Kinnisvarainvesteeringud

2.1.    Kinnisvarainvesteeringu definitsioon
2.2.    Kinnisvarainvesteeringu ja materiaalse põhivara eristamine
2.3.    Raamatupidamises kajastamine
2.3.1. Esmane arvele võtmine
2.3.2. Edasine kajastamine
2.3.3. Kajastamise meetodi valik
2.3.4. Kajastamismeetodi vahetamine
2.3.5. Õiglase väärtuse meetodi kasutamine
2.3.6. Parenduste kajastamine
2.4.    Kinnisvara müügi käibemaks
2.4.1. Kinnisvara ja kinnisasi
2.4.2. Erinevate kinnisasjade käibemaksuga maksustamine
2.4.3. Uus ehitis ja oluliselt parendatud ehitis
2.4.4. Krundi müük
2.4.5. Eluruumi müük
2.4.6. Kasutatud mitteeluruumi müük
2.4.7. Kinnisasja müük ettevõttena
2.5.    Käibemaksu korrigeerimiskohustus
2.5.1. Eluruumi ost väljaüürimiseks
2.5.2. Käibemaksu korrigeerimise näide
2.5.3. Korteri üürile andmine eluruumina vs majutusteenusena
2.5.4. Käibemaksu proportsionaalse arvestuse meetodid

Materiaalne põhivara

3.1.    Materiaalse põhivara piiritlemine

3.1.1. Materiaalse põhivara definitsioon
3.1.2. Põhivara alampiiri määramine
3.2.    Kapitalirendi ja kasutusrendi erinevus
3.2.1. Kapitalirendi ja kasutusrendi definitsioonid
3.2.2. Valikuvõimaluse kasutamine
3.3.    Esmane arvelevõtmine
3.4.    Edasine kajastamine
3.4.1. Põhivara kasuliku eluea määramine
3.4.2. Amortisatsioonimeetodid
3.4.3. Parendused, remont ja hooldus

Immateriaalne põhivara

4.1.    Immateriaalse põhivara definitsioon
4.2.    Äriühenduse käigus arvele võetud firmaväärtus ja muu immateriaalne põhivara
4.2.1. Immateriaalsete varade arvele võtmine äriühenduse tulemusena
4.2.2. Bilansivälise immateriaalse vara näited
4.3.    Ostetud immateriaalne põhivara
4.4.    Enda loodud immateriaalne põhivara ja arendusväljaminekud
4.4.1. Tegevusetapid
4.4.2. Kapitaliseerimiseks sobivad kulud
4.4.3. Arendustegevus vs uue objekti loomine
4.5.    Edasine kajastamine
4.6.    Materiaalse ja immateriaalse vara allahindlus

Bioloogilised varad

5.1.    Bioloogilise vara definitsioon
5.2.    Kajastamine bilansis

Varade sihtfinantseerimine

6.1.    Sihtfinantseerimise definitsioon
6.2.    Sihtfinantseeritud varade kajastamine bilansis

Kategooria:

Kirjeldus

Mida see videokursus täpselt sisaldab?

  • videokursus asub sisselogimisega keskkonnas
  • 6 videot, kokku 1 tund
  • allalaetavad tekstid pdf-formaadis – kui eelistad lugemist
  • allalaetavad audiod mp3-formaadis, kui tahad neid ajasäästmiseks kuulata autosõidul, jalutades või trennis