Webinar – investeerimise raamatupidamine 1 -2023

Webinar – investeerimise raamatupidamine 1 -2023

50.00 

Investeeringute raamatupidamine on üks keerulisemaid valdkondi raamatupidamises. Ettevõtte kaudu investeerimine on suur trend – kes kasutab selleks eraldi ettevõtet, kes investeerib veidi oma tavalise ettevõtte alt. Meie raamatupidamisklientide seas on erinevaid investoreid ikka päris palju.

Ettevõtja – kui ka sinul on plaan oma ettevõtte kaudu investeerima hakata (või oled seda juba teinud), siis sa peaksid ka ikka põhireegleid ja valikuvariante teadma.

Raamatupidaja – palun, palun, täienda oma teadmisi! Kasutan oma raamatupidamisbüroosse raamatupidajate värbamisel teadmiste testi ja see näitab, et just investeeringute arvestuse osas on teadmised tihti kõige nõrgemad. Ka uute raamatupidamisklientide bilansside ülevaatamisel leiame kõige rohkem eelmiste raamatupidajate poolt tehtud vigu investeeringute kannetelt.

Webinar toimub N 07.12.23 kell 10, Zoomi keskkonnas. Webinari kestuseks on ca 1-1.5h.

Esimeses osas vaatame ettevõtte kaudu investeerimist, investeeringute raamatupidamislikku liigitust ja uurime lähemalt finantsvarade kajastamist.

Palun osta ligipääs siit e-poest, seejärel saad meilile Zoomi lingi.
Peale webinari toimumist saadan meilile salvestuse ja slaidid. Järelvaatamisaega piiranud ei ole.

Kategooria:

Kirjeldus

1. investeeringute raamatupidamine üldiselt 

1. ettevõtte kaudu investeerimine, investeerimise ja äritegevuse eraldamine
2. investeeringute ettevõtte raamatupidamise korraldus, käibemaksukohustuslus
3. investeeringute jaotus raamatupidamisreeglite järgi
4. arvestusmeetodid (soetusmaksumus, korrigeeritud soetusmaksumus, õiglane väärtus)
5. investeeringud mikroettevõtja ja väikeettevõtja aastaaruandes
6. bilansipäeva järgsete sündmuste mõju investeeringute hindamisele

2. finantsvarade arvestus 

1. esmane arvele võtmine
2. arvestusmeetodid
3. allahindlus
4. kajastamise lõpetamine
5. kaubeldavad väärtpaberid (aktsiad, võlakirjad, tuletisväärtpaberid)
6. osalused (finantsinvesteering, sidusettevõte, tütarettevõte).
7. antud laenud
8. ühisrahastus
9. väärismetallid