Töötajatega seotud maksusoodustused (webinar)

1.töötervishoid

2.sporditoetus

3.lähetused

4.koolitused

5.transport ja majutus, ühistransport

6.autokompensatsioon, parkimiskulud

7.III pensionisamba sissemaksed

8.kodukontor

9.optsioonid

10.täiendav haigushüvitis

11.lisapuhkused, tervisepäevad

12.kaugtöö, paindlik tööaeg

13.töövahendid – telefon, sülearvuti

14.kingitused

Kursuse teemad