Privaatsus ja vastutus

Kasutades pilvebyroo.ee veebilehte kinnitate, et olete siin kirjeldatud tingimustest aru saanud ja aktsepteerite neid täielikult. Jätame endale õiguse vajadusel tingimusi muuta.

Veebilehe omanik on Pilvebüroo OÜ.

Veebilehe sisu kannab informatiivset eesmärki. Veebilehe omanik ei väida, et siinse veebilehe sisu või viidatud veebilehtede sisu on täpne või täielik. Veebilehe omanik ei vastuta informatsiooni vigade või puuduste ega selle kättesaadavuse eest.

Veebileht ei tegele õigusnõustamisega. Kui vajate juriidilist abi, pöörduge juristi poole. Siinsel veebilehel sisalduv informatsioon on mõeldud ainult juhisena.

Autoriõigus

Kui pole märgitud teisiti, on kogu veebilehe sisu autoriõiguste valdaja Pilvebüroo OÜ. See tähendab, et sisu kasutamine mis tahes kujul (ka osaliselt) on lubatud ainult Pilvebüroo OÜ loal. Kui luba on antud, siis igale sisukoopiale peab olema lisatud siinsele veebilehele viitav link.

Kommentaarid

Blogisse on igaühel lubatud postitada kommentaare ja arvamusi.

Veebilehe omanikul on õigus sobimatu sisuga kommentaare kustuda või nende sisu toimetada. Blogisse ei ole lubatud postitada materjali, mis on sihilikult vale, eksitav, solvav, vaenu õhutav või mistahes muul moel ebaseaduslik.

PRIVAATSUSE LIHTSUSTATUD ÜLDINFO

Privaatsuse lihtsustatud üldinfo eesmärk on anda sulle võimalikult lihtne ja arusaadav teave sellest, milliseid andmeid omapoolsete tasuta ja tasuliste teenuste pakkumisel töötleme ja kogume ning mil viisil neid kasutame. Valdava osa infost oled sa küll meile ise edastanud, aga sellegipoolest soovitame allolevaga tutvuda, et teaksid, mida teha, kui sa meile seda infot edastada ei soovi.

Kui sa külastad meie veebilehti

Sellisel juhul kogume vaid anonüümset informatsiooni, mis aitab meil paremini sulle teenust pakkuda. See sisaldab näiteks analüütikat, kust näeme, millised teemad ja teenused inimestele rohkem huvi pakuvad ja millised mitte. Üldisel kujul aitab see meil ka mõista, milliste huvidega meie kodulehe külastajad on, et saaksime oma teenuseid ja tegemisi tutvustada just neile, kes sellest ka reaalselt huvitatud võiksid olla.

Samuti kasutame küpsiseid (väike tekstifail, mis salvestatakse sinu arvutisse), mis võimaldavad erinevat funktsionaalsust meie veebilehtedel ja parandavad kasutajakogemust. Soovi korral saad enda veebilehitseja seadistustes näiteks küpsiste kasutamise ära keelata ja vastavate brauserilaiendustega ka analüütika jälgimise ära blokeerida. Sellisel juhul tasub aga arvestada, et see võib kaasa tuua probleeme veebilehe korrektses toimimises. Eriti olukorras, kus soovid vormistada tellimust või kasutada meie online tooteid.

Kui sa liitud meililistiga

Meililistiga liitudes saame lisaks muud infot, mille sa meile edastad – meiliaadressi ja nime. Lisaks pakume meililistis olijatele võimalust määrata ära enda huvisid või märkida, kui sind mingi konkreetse teema või ettevõtmise kohta info ei huvita.

Eelneva, konkreetselt sinu poolt meile edastatava info kõrval kogume läbi meiliteenuse pakkuja infot meie poolt sulle saadetud kirjade kohta. See võimaldab meil näiteks veenduda, et me ei saadaks sulle sama kirja mitu korda ja vältida kirjade saatmist ettevõtmiste kohta, millest sa soovisid loobuda.

Meiliaadressi võime lisaks kirjade saatmisele mõnikord kasutada selleks, et täpsemalt sihtida enda tegemiste kohta teavituskampaaniaid meie sihtgruppi kuuluvatele inimestele. See tähendab, et kui kasutad näiteks sama meiliaadressi Facebookis, siis selle abil saab Facebook aidata meil sinule huvipakkuva ürituse kohta teavitust kuvada sulle ja teistele sarnaste huvidega inimestele, kes veel meist isegi kuulnud ei ole. Meie seda teada ei saa, kas ja kellele Facebook meie sõnumeid lõpuks reaalselt kuvas. Seda funktsionaalsust saad soovi korral Facebooki privaatsusseadete alt muuta või sootuks välja lülitada. Samuti on võimalik Facebooki keskkonnas konkreetsed teated ära peita.

Lisaks konkreetsetest teemadest loobumisele, saad sa meililistist alati soovi korral lõplikult lahkuda. Loobumiseks vajalik link on iga meie poolt meilisüsteemi kaudu saadetud kirja lõpus olemas. Meililistist lahkumine on automaatne ja nõuab kõigest ühte hiirenupu vajutust.

Kui sa kasutad meie tooteid ja teenuseid

Sellisel juhul oled sa kindlasti külastanud meie veebilehti ja sinu e-maili aadress lisatakse ka meie meililisti.

Lisaks sellele aga annad meile raamatupidamise tarbeks ja mõnel juhul tellitud toote kohaletoimetamiseks vajaliku info, sealhulgas näiteks maksja ja saaja aadressi. Seda infot kasutatakse vaid vastaval eesmärgil.

Sinu poolse kodulehe kasutamise kohta saame ka mõningast lisainfot. Näiteks saame turvalisuse tagamiseks teavituse olukorras, kus kasutaja muudab oma parooli või proovib liiga palju kordi vale parooliga sisse logida. Kui soovid oma konto kustutada, siis tuleb selleks meie poole kirjalikult pöörduda. Sellisel juhul kaotad lõplikult ligipääsu enda ostetud toodetele ja teenustele ning seda taastada ei saa.

Kui sa kommenteerid

Sellisel juhul jõuab meieni kogu info, mis sa meile ise edastad alates meiliaadressist kuni sinu postituse sisuni. Seda meiliaadressi meie meililistiga ei liideta. Küll aga võid saada sellele aadressile teavitusi, kui oled artikli all kommenteerides vastava teavituse tellinud. Neist teavitustest saad samuti loobuda kas läbi vastava teavitusmeilis oleva lingi kaudu.

Kui kirjutad e-maili või edastad meile muul moel infot

Kui soovid meiega kontakteeruda, siis palun eelista võimalusel e-maili teel kirjutamist (krista@pilvebyroo.ee).

Kui otsustad meile kirjutada nt läbi Facebooki, siis see info ei pruugi meieni jõuda ja privaatsuse kohapealt leiad lisainfot juba konkreetse platvormi enda privaatsuspoliitika alt.

PRIVAATSUSTINGIMUSED

SISSEJUHATUS

Käesolevad privaatsustingimused annavad sulle infot kuidas me kogume ja kasutame sinu isikuandmeid Pilvebüroo OÜ veebilehtede (pilvebyroo.ee ja pilvekool.ee) kasutamisel, sealhulgas igasugune info, mida sa annad meile kui ostad mõne toote, tellid uudiskirja või võtad osa loosimisest.

Meile oma info edastamisega kinnitad sa ühtlasi, et oled vanem kui 13 aastane.

Pilvebüroo OÜ on andmetöötleja ja meie vastutame sinu isiklike andmete kaitsmise eest.

Kontaktandmed:

Meiliaadress: krista@pilvebyroo.ee
Postiaadress: Sipelga 8-61 Tallinn
Telefon: 51 32 365

MÕISTED

Veebileht – Pilvebüroo OÜ kasutuses on kaks domeeni: blogiartiklite jaoks pilvebyroo.ee ja e-poe jaoks pilvekool.ee

Kasutaja – kõik isikud, kes külastavad meie Veebilehte, tarbivad meie poolt jagatavat või edastavad meile omalt poolt infot. Näiteks artiklite lugemine, toodete tellimine, kommentaaride jätmine või meiega meili teel ühenduse võtmine.

Isikuandmed – igasugused Kasutaja kohta käivad andmed.

Isikuandmete Töötlemine – igasugune Kasutaja Isikuandmetega tehtav tegevus Pilvebüroo OÜ või Volitatud Töötleja poolt. Näiteks andmete kogumine, töötlemine, talletamine, parandamine või kustutamine.

Teenused – kõik Pilvebüroo OÜ poolt pakutavad tasuta ja tasulised tooted või teenused.

Volitatud Töötleja – Pilvebüroo OÜ lepingupartner, kes Töötleb Isikuandmeid ja kelle toote või teenuse abil saame Kasutajale enda Teenuseid pakkuda ning seadusest tulenevaid nõudeid täita.

ISIKUANDMETE KOGUMINE

Isikuandmed tähendavad igasugust infot, mille alusel saab inimest tuvastada. See ei sisalda anonüümseid andmeid.

Pilvebüroo OÜ kogub isikuandmeid Kasutaja kohta järgnevatel viisidel:

1. Kasutaja edastab ise oma andmed Pilvebüroole, täites veebis toodud vorme või suheldes meiega telefoni või meili teel, sh

2. Automaatselt tehnoloogia abil – me võime koguda tehnilist infot sinu kasutatud seadmete, Veebilehe lugemise ja kasutusmustrite kohta. Me kogume seda infot kasutades küpsiseid, serverilogisid jm tehnoloogiaid (nt Google Analytics statistika). Vaata ka meie Küpsiste poliitikat allpool.

Me võime koguda teatud isikuandmeid sinu kohta:

Me ei kogu sinu kohta eriliigilisi (tundlikke) isikuandmeid, nt terviseandmed, usulised ja poliitilised veendumused jne.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Me kasutame sinu isikuandmeid ainult seadusega lubatud viisil ja ulatuses. Peamisteks kasutuseesmärkideks on:

Me küsime sinult otsest nõusolekut ainult turundusinfo saatmiseks. Sul on õigus meie turundusinfost igal ajal loobuda, klikkides saadetud meilikirjas „unsubscribe“ linki või saates meili: krista@pilvebyroo.ee.

Turundusinfo

Sa saad meilt turundusinfot meili teel kui sa oled

Me ei saada sulle rämpsposti ega ei edasta kunagi sinu kontaktandmeid kolmandatele osapooltele nende turundusinfo edastamiseks.

ISIKUANDMETE EDASTAMINE VOLITATUD TÖÖTLEJATELE

Pilvebüroo kasutab igapäevaseks tegevuseks, paremaks Teenuste osutamiseks, kasutajakogemuse parendamiseks ja turvalisuse tagamiseks Volitatud Töötlejate ehk kolmandate osapoolte teenuseid.

Pilvebüroo kasutab järgnevatesse kategooriatesse jäävaid Volitatud Töötlejaid ja kolmandaid osapooli:

Me nõuame kõigilt kolmandatelt osapooltelt andmekaitse nõuete täitmist ja seaduste järgimist. Me lubame kolmandatel osapooltel töödelda sinu isikuandmeid ainult väga konkreetsel eesmärgil ja vastavuses meie korraldustele.

Me ei edasta sinu andmeid väljaspoole Euroopa Liitu (v.a teenuseosutajad US ettevõtted, kes aktsepteerivad EU-US vahelist kokkulepet Privacy Shield, mis nõuab EU-ga sama taseme andmekaitse reeglite täitmist).

ISIKUANDMETE TURVALISUS

Pilvebüroo kasutab vajalikke meetmeid Kasutaja andmete turvalisuse ja säilivuse tagamiseks. Me piirame ligipääsu sinu isikuandmetele ainult nendele töötajatele ja lepingupartneritele, kellel on vaja seda tööülesannete täitmiseks, vastavalt meie korraldustele. Meil on olemas protseduurid kuidas käsitleda võimalikku andmeleket, seadusest tulenevatel juhtudel informeerime andmelekkest puudutatud isikuid ja regulaatorit.

ISIKUANDMETE SÄILITAMINE

Isikuandmeid säilitatakse nii kaua, kuni see on nende eesmärgi täitmiseks, seadusest tulenevalt või Pilvebüroo õiguste kaitsmiseks vajalik. Näiteks raamatupidamisandmeid säilitatakse 7 aastat majandusaasta lõppemisest, meililistis olevat e-maili aadressi seni, kuni Kasutaja avaldab soovi see sealt eemaldada või Pilvebüroo selle omapoolselt varasemalt eemaldab.

KASUTAJA ÕIGUSED

Kasutajal on õigus igal ajal:

Loetletud õiguste kasutamiseks tuleb Kasutajal võtta ühendust Veebilehel kuvatud kontaktandmetel ja saata vastavasisuline kirjalik avaldus. Teatud juhtudel saab Kasutaja neid protsesse läbi viia ka iseseisvalt. Näiteks iga meililisti kaudu saadetud kirja lõpus on olemas link, mille kaudu saab Kasutaja ennast nimekirjast ära kustutada ja edasistest kirjadest loobuda ja küpsiste kasutamise puhul saab teha vastavad valikud oma veebilehitseja seadete alt.

KÜPSISED

Pilvebüroo kasutab otse või läbi kolmandate osapoolte parema kasutajakogemuse, kasutusstatistika, turvalisuse ja Teenuste parema kvaliteedi ning efektiivsema turundustegevuse tagamiseks küpsiseid ehk väikeseid tekstifaile, mis salvestatakse Kasutaja arvutisse või mobiiliseadmesse, kui Kasutaja on oma veebilehitseja seadetes seda lubanud. Seda teevad enamik veebisaitidest. Küpsised on vajalikud näiteks kasutajana sisselogimiseks, sotsiaalmeedia funktsioonide pakkumiseks ja Veebilehe kasutusstatistika analüüsimiseks.

Küpsiseid kasutame lähtudes õigustatud huvist tagada Veebilehe funktsioonide toimimine ettenähtud viisil. Muul juhul kasutatavate küpsiste puhul lähtume Kasutaja nõusolekust Veebilehel.

Kasutaja võib enda veebilehitseja seadistustes küpsiste kasutamise ära keelata või need kustutada, kuid sellisel juhul ei saa Pilvebüroo tagada Veebilehe korrektset toimimist.

MUUD SÄTTED

Pilvebürool on õigus käesolevaid Privaatsustingimusi ühepoolselt muuta, teavitades Kasutajaid sellest Veebilehel, meili teel või muul moel.