Raamatupidamine lihtsalt ja selgelt (e-raamat)

 1. Kümme head põhjust oma ettevõtte asutamiseks
 2. Eve Disain OÜ sündimise lugu
 3. Eve Disain OÜ raamatupidamise alustamine
 4. Raamatupidamise liigid
  Eesti standard ja rahvusvahelised standardid
  Finantsarvestus, juhtimisarvestus ja maksuarvestus
 5. Raamatupidamise korraldamine
  Riigipoolsed nõuded
  Korras raamatupidamine
  Raamatupidamise korraldamise võimalused
  Koostöö raamatupidajaga
  Online raamatupidamine või klassikaline raamatupidamine
 6. Majandustehingud ja nende registreerimine
  Kontod
  Kontonumbrid
  Kontoklassid
  Raamatupidamiskanded
 7. Majanduskulude aruanne
  Majanduskulude aruande vajalikkus
  Majanduskulude väljamaksmine
 8. Tekkepõhine ja kassapõhine raamatupidamine
  Kassapõhine raamatupidamine
  Tekkepõhine raamatupidamine
 9. Algdokumentide vorminõuded ja säilitamine
  Mis on raamatupidamise algdokument?
  Algdokumendi vorminõuete hierarhia
  Algdokumentide parandamine
  Raamatupidamisdokumentide säilitamine
 10. Müügiarve väljastamine
  Kohustuslikud andmed arvel
  Praktikas täiendavalt lisatavad andmed
 11. Ravikindlustus
  Ravikindlustus ettevõtjana
  Ravikindlustuse hind
 12. Palgaarvestus
  Töötaja palgaarvestuse näide
  Juhatuse liikme tasu maksustamise erinevus
 13. Töötamise register
  Registreerimise kohustuslikkus
  Registreerimise liigid
 14. Põhivara ja käibevara
  Käibevara
  Põhivara
 15. Lähetuskulud
  Lähetuskulude aruanne
  Lähetuses käimise tõestamine
  Lähetuskulude hüvitamine
 16. Finantsaruanded
  Bilanss
  Omakapitali aruanne
  Kasumiaruanne
  Rahavoogude aruanne
 17. Reskontrod
 18. Aastaaruanne
 19. Dividendide maksmine
  Dividendide kajastamine raamatupidamises
  Mis siis saab, kui tegime otsuse ära, aga raha väljamaksmiseks ei ole?
  Millal ei tohi dividende maksta?raamatupidamise raamat 2018

Kursuse teemad