Praktiline finantsanalüüs (e-raamat, webinar)

Mida see kogumik täpselt sisaldab?

Sissejuhatus
1. Finantssuhtarvude arvutamine
1.1 Üldised kommentaarid seoses suhtarvudega
1.2 Kasumlikkusega seotud suhtarvud
1.3 Võlgadega ja finantsvõimendusega seotud suhtarvud
1.4 Likviidsuse ja käibekapitaliga seotud suhtarvud
2. Baasdiagnostika
2.1 Baasdiagnostika kasutus
2.2 Eeldus – raamatupidamisarvestuse täpsus
2.3 Kuus peamist finantssuhtarvu diagnostikaks
3. Finantsanalüüsi praktiline rakendamine
3.1 Rakenda baasdiagnostikat kasulikult
3.2 Mittefinantsmõõdikud
3.3 Raamatupidaja ja ettevõtja koostöö
3.4 Eesmärk – kasv
3.5 Eesmärk – kasumlikkus ja efektiivsus
3.6 Eesmärk – kiirendada raha liikumist
3.7 Eesmärk – tõhustada kontrolli
Lõpetuseks

LISAD

  1. Näidisfinantsanalüüs – Exceli tabel kogumikus toodud finantssuhtarvude arvestustega
  2. Eesti statistikaameti andmebaasist võetud Eesti ettevõtete ärikasumi, EBITDA ja puhaskasumi marginaalid, EMTAK tegevusalade lõikes, 2017.a. andmed
  3. Damodarani andmebaasist võetud Lääne-Euroopa ettevõtete brutokasumi, EBITDA ja puhaskasumi marginaalid, omakapitali rentaablus, erinevate tegevusalade lõikes, 2017.a. andmed (inglise keeles)
  4. Levinumad KPI-d erinevates tegevusvaldkondades  (inglise keeles)

WEBINAR:

1.miks finantsanalüüsi kasutada?

2.milline on baasdiagnostika pakett?

3.kuidas saab raamatupidaja ettevõtjat aidata?

4.eesmärgid – tegevuskava ja aruandlus

  • kasv, kasum, raha, kontroll

 

Kursuse teemad