Töötajad ja töötasu (e-raamat)

Sissejuhatus

1. Erinevad lepingud ja tasuliigid

1.1 Töötasu vs juhatuse liikme tasu vs muu võlaõigusliku lepingu tasu

1.2 Juhatuse liikme leping vs tööleping

1.3 Maksuameti arvamus juhatuse liikme tasustamisest

1.4 Litsentsitasu ja autoritasu

1.5 Konkurentsipiirang ja selle eest makstav tasu

1.6 Ärisaladuse hoidmine

1.7 Erinevad töötasu liigid

2. Rahvusvaheline töötajate palkamine

2.1 E-residendid

2.2 Töötasu maksustamise rahvusvahelised reeglid

2.2.1 Maksulepingud

2.2.2 Püsiv asukoht

2.3 Erinevad võimalused maksude jaotuseks riikide vahel

2.3.1 Eesti ettevõte palkab mitteresidendist töötaja, kes töötab väljaspool Eestit

2.3.2 Eesti ettevõte maksab juhatuse liikme tasu mitteresidendist juhatuse liikmele

2.3.3 Eesti ettevõte palkab mitteresidendist töötaja, kes töötab Eestis

2.3.4 Eesti ettevõte saadab oma Eesti maksuresidendist töötaja välismaale lähetusse

2.3.5 Eesti ettevõte maksab dividende mitteresidendist osanikele

3. TSD ja töötamise register

3.1 TSD deklaratsioon ja lisad

3.2 Töötamise register

3.2.1 Töötamise registri andmed

3.2.2 Töökoha aadress

3.2.3 Ametinimetus

3.3 Erinevad tasud ja hüvitised – Maksuametile deklareerimise koondtabel

4. Puhkusetasud ja keskmise tasu arvestus

4.1 Puhkusetasu arvestus

4.1.1 Mis siis saab kui tasu on makstud vähem kui kuus kuud?

4.1.2 Puhkusetasu arvestamise valem

4.1.3 Puhkusekompensatsioon ja puhkusereserv

4.2 Muud keskmise tasu kasutusvajadused

4.2.1 Haigushüvitis

4.2.2 Muud puhkusetasud

5. Töötasust kinnipidamisega seotud reeglid

5.1 Kahju tekitamise tõttu nõuete tasaarvestus

5.1.1 Töötaja piiratud vastutus

5.1.2 Varalise vastutuse leping

5.2 Muud töötaja nõusolekuta töötasust kinnipidamised

5.3 Kohtutäituri kinnipidamised

5.3.1 Täitmise kohustuslikkus

5.3.2 Kinnipeetava summa arvestus

6. Tööajaga seotud peamised reeglid

6.1 Tavatööaeg

6.2 Ületunnitöö

6.3 Summeeritud tööaeg

6.4 Lisatasu öötöö ja riigipühal töötamise eest

6.5 Puhkeaeg

6.6 Alaealiste tööaja piirangud

6.7 Täiendava vaba aja andmise kohustus

Lõpetuseks

 

Kursuse teemad