INVESTEERINGUTE RAAMATUPIDAMINE

investeeringud

Investeeringute arvestusmeetodite valik võib mõjutada ettevõtte majandustulemusi olulisel määral,
ära tee endale valede valikutega kahju.

Kogumik on kasulik:


Osta see kogumik ja kasuta oma uusi teadmisi kasulikult!

OSTAN!


Kes ma olen?

Krista TeearuKrista Teearu

Ma olen olnud 20 aastat suurettevõtete pearaamatupidaja. Mul on majanduse, õiguse ja raamatupidamise tippharidus. Aga ühel hetkel tundus, et midagi on puudu. Tekkis unistus vabadusest – vabadus töötada oma valitud ajal, vabadus sõita talvel kuuks-paariks soojale maale kui talv ära kurnab, vabadus tegeleda erinevate projektidega omas tempos. Vabaduse unistus viiski ettevõtluse teele. Pilvebüroo blogi sai alguse sõprade ja tuttavate maksude ja raamatupidamise teemalistest küsimustest. Küsimused kordusid ja nii tekkis idee, et ma võiks ju need vastused blogisse kirjutada.

Algus oli raske ja hirmutav, kuid kiiresti selgus, et keegi ei rünnanudki ja hoopis taheti veel lugeda. Nii avastasin, et mulle meeldib ka kirjutada ja oma kirjutamisega olen saanud olla abiks paljudele ettevõtjatele. Mulle meeldib teha finants- ja raamatupidamisinfot lihtsaks, selgeks, arusaadavaks ja kättesaadavaks. Inimestel on liiga palju müüte ja hirme, mis muudavad rahaasjad takistavaks tondiks. Minu teine kirg on internetiturundus ja online-äri, see kirg toetab otseselt minu unistust vabadusest.

Tänaseks pakun viie raamatupidaja abiga üle 70 ettevõttele raamatupidamisteenust ja suurele hulgale ettevõtjatele finantsinfot. Ma olen kirjutanud üksteist e-raamatut ja loonud viis videokursust.

Miks ma selle kogumiku tegin?

Investeeringute kajastamisel tehakse tihti vigu ja selle teema kohta ei ole ka eriti häid õppematerjale, eriti uuemate teemade kohta, nagu ühisrahastus ja krüptorahad. Ettevõtjad ei oska küsida, kas on võimalik alternatiivseid võimalusi kajastamiseks ja raamatupidajad ei ole alati kõigi variantidega kursis.


NB! Kui sa oled raamatupidaja, siis

vaata kõigepealt siia ja uuri, mis on Raamatupidajate Profiklubi 😉


Mida kogumik täpselt sisaldab?

 1. Sissejuhatus ja teooria
  • mis on investeering?
  • arvestuspõhimõtted:
   • soetusmaksumus
   • korrigeeritud soetusmaksumus
   • õiglane väärtus
   • mikroettevõtja erand – keeld kasutada õiglast väärtust
  • investeeringute bilansis kajastamise koondtabel
   • millised investeeringud vastaval bilansireal kajastatakse?
   • millised arvestuspõhimõtted on sellel investeeringuliigil lubatud?
 2. Investeeringuliikide kajastamine
  1. Finantsvarad
   • mida loetakse finantsvaradeks?
   • esialgne kajastamine
   • edasine kajastamine
   • börsiaktsiad
   • võlakirjad
   • tuletisinstrumendid
   • antud laenud
   • ühisrahastus
   • ühisrahastuse spetsiifilised probleemid
  2. Investeeringud teistesse ettevõtetesse
   • jaotus: tütarettevõte, sidusettevõte, finantsinvesteering
   • esialgne kajastamine
   • edasine kajastamine
  3. Kinnisvarainvesteering
   • mida loetakse kinnisvarainvesteeringuks?
   • esialgne kajastamine
   • edasine kajastamine
   • arvestusmeetodi valiku aspektid
   • arvestusmeetodi vahetamine
   • õiglase väärtuse meetodi kasutamine
   • parenduste kajastamine
  4. Muud investeeringud
   • väärismetallid
   • mets
   • krüptorahad
 3. Ettevõtte põhivarainvesteeringud
  1. Materiaalne põhivara
   • materiaalse põhivara ja kinnisvarainvesteeringu erinevus
   • mida loetakse materiaalseks põhivaraks?
   • põhivara alampiiri määramine
   • kapitalirendi ja kasutusrendi erinevus
   • valikuvõimaluse kasutamine (seni kasutusrendina kajastatud põhivara kajastamine kapitalirendina)
   • esialgne kajastamine, sh enda kulutuste kapitaliseerimine
   • edasine kajastamine
   • amortisatsioonimeetodid
   • parendused, remont ja hooldus
  2. Immateriaalne põhivara
   • mida loetakse immateriaalseks põhivaraks?
   • äriühenduse käigus arvele võetud immateriaalsed põhivarad
   • bilansivälised immateriaalsed varad
   • ostetud immateriaalsed varad
   • enda loodud immateriaalsed varad ja arendusväljaminekud, sh tegevusetapid (uurimine, arendus, ehitamine, hooldus) ja kapitaliseerimiseks sobivad kulud
   • edasine kajastamine
   • materiaalse ja immateriaalse vara allahindlus
  3. Bioloogilised varad
   • mida loetakse bioloogiliseks varaks?
   • põllumajanduslik toodang
   • bilansis kajastamine – põhivara ja varud
   • õiglase väärtuse määramine
  4. Varade sihtfinantseerimine
   • mida loetakse varade sihtfinantseerimiseks?
   • sihtfinantseeritud varade kajastamine bilansis

Kogumiku ostmiseks vajuta palun allolevale nupule, mis viib su veebipoodi ja toote ostulehele.
Veebipoes on võimalik Maksekeskuse kaudu arve tasuda pangalingiga või ülekandega.

Peagi saad meilile ka arve koos allalaadimise lingiga.

OSTAN!