Kasuliku Kraami Kogumik – Investeeringute raamatupidamine

Kasuliku Kraami Kogumik – Investeeringute raamatupidamine

26.00 

Investeeringute arvestusmeetodite valik võib mõjutada ettevõtte majandustulemusi olulisel määral, ära tee endale valede valikutega kahju.

Kogumik on kasulik:

  • investorile – tea, millised valikud sul on ja kasuta neid targalt
  • start-up’ile – kuidas arendusväljaminekuid kulude asemel bilansis näidata?
  • ettevõtjale – kuidas oma põhivarasid bilansis kajastada?
  • algajale/õppivale raamatupidajale – põhiloogika mõistmiseks
  • kogenumale raamatupidajale – kordamiseks ja uute nippide omandamiseks

Selgitused kokku 58 lk, lisaks diskonteerimise tabeli näidis ja vara väärtuse testi näidis

Tegemist on failikogumikuga (zip), mis tuleb enne kasutamist lahti pakkida.

Kategooria:

Kirjeldus

SISUKORD

Sissejuhatus
1. Ettevõtte kaudu investeerimine
1.1 Ettevõtte kaudu või eraisikuna?
1.2 Kas sul peaks olema üks või mitu ettevõtet?
1.3 Kuidas raha liigutada ettevõtete vahel?
1.4 Juriidilisele isikule makstavate dividendide maksusoodustus
2. Põhitõed
2.1 Arvestuspõhimõtted
2.2 Investeeringute bilansis kajastamise koondtabel
2.3 Mitterahaline sissemakse investeeringutega
3. Finantsvarad
3.1 Definitsioon
3.2 Esmane arvele võtmine
3.3 Edasine kajastamine
3.4 Finantsvarade allahindlus
3.5 Kajastamise lõpetamine
Aegumine
3.6 Erinevate finantsvarade kajastamine
Börsiaktsiad
Võlakirjad
Tuletisinstrumendid
Antud laenud
Ühisrahastus
Investeeringud teistesse ettevõtetesse
Ettevõtte saadud dividendide maksustamine
Dividendide tulumaksu kinnipidamise nüansid
4. Kinnisvarainvesteeringud
4.1 Definitsioon
4.2 Esialgne kajastamine
4.3 Edasine kajastamine
Arvestusmeetodi valik
Õiglase väärtuse meetodi kasutamine
Soetusmaksumuse meetodi kasutamine
Arvestusmeetodi vahetamine
Ümberliigitamine materiaalseks põhivaraks
Parenduste kajastamine
5. Krüptovääringud ja tokenid ehk PTP-instrumendid
5.1 Regulatsioonid
5.2 PTP instrumentide alajaotused
5.3 Arvestusmeetodid
5.4 Bilansis kajastamine
5.5 Aasta lõpu protseduurid
5.6 ICO kajastus
6. Muud investeeringud
6.1 Väärismetallid
6.2 Mets
7. Materiaalne põhivara
7.1 Kinnisvarainvesteeringu erinevus materiaalsest põhivarast
7.2 Põhivara alampiir
7.3 Kapitalirent ja kasutusrent
7.4 Esmane arvelevõtmine
7.5 Edasine kajastamine
7.6 Amortisatsioonimeetodid
8. Immateriaalne põhivara
8.1 Definitsioon
8.2 Äriühenduse käigus arvele võetud immateriaalsed varad
8.3 Ostetud immateriaalne põhivara
8.4 Enda loodud immateriaalne põhivara ja arendusväljaminekud
Tegevusetapid
Kapitaliseerimiseks sobivad kulud
Arendustegevus vs uue objekti loomine
8.5 Edasine kajastamine
8.6. Immateriaalse ja materiaalse vara allahindlus
Vara väärtuse test
Testimise objekt
Testimise protseduur
9. Bioloogilised varad
9.1 Definitsioon
9.2 Kajastamine bilansis
10. Varade sihtfinantseerimine
10.1 Definitsioon
10.2 Kajastamine bilansis
11. Kinnisvara käibemaks
11.1 Kinnisvara ja kinnisasi
11.2 Erinevate kinnisasjade käibemaksuga maksustamine
Uus ehitis ja oluliselt parendatud ehitis
Krundi (ehk ehitusmaa) müük
Eluruumi müük
Kasutatud mitteeluruumi müük
Kinnisasja müük ettevõttena
11.3 Käibemaksu korrigeerimiskohustus
Eluruumi ost väljaüürimiseks
Käibemaksu korrigeerimise näide
11.4 Korteri üürile andmine eluruumina vs majutusteenusena
11.5 Käibemaksu proportsionaalse arvestuse meetodid
11.6 Põhivara käibemaks käibemaksukohustusluse alguses ja lõpus
Põhivara sisendkäibemaksu korrigeerimine
Lõpetuseks

Lisaks: diskonteerimise näidistabel ja vara väärtuse testi näidis (koos tundlikkuse analüüsiga).