Investeeringute raamatupidamine

Investeeringute raamatupidamine

26.00 

Investeeringute raamatupidamine on üks keerulisemaid valdkondi raamatupidamises.

Ettevõtte kaudu investeerimine on suur trend – kes kasutab selleks eraldi ettevõtet, kes investeerib veidi oma tavalise ettevõtte alt. Meie raamatupidamisklientide seas on erinevaid investoreid ikka päris palju.

Ettevõtja – kui ka sinul on plaan oma ettevõtte kaudu investeerima hakata (või oled seda juba teinud), siis sa peaksid ka ikka põhireegleid ja valikuvariante teadma.

Raamatupidaja – palun, palun, täienda oma teadmisi! Kasutan oma raamatupidamisbüroosse raamatupidajate värbamisel teadmiste testi ja see näitab, et just investeeringute arvestuse osas on teadmised tihti kõige nõrgemad. Ka uute raamatupidamisklientide bilansside ülevaatamisel leiame kõige rohkem eelmiste raamatupidajate poolt tehtud vigu investeeringute kannetelt.

Pdf, 59lk.

Kategooria:

Kirjeldus

Sissejuhatus
1. Üldosa
1.1 Ettevõtte kaudu investeerimine
1.2 Ettevõtete struktuur
1.3 Raha liigutamine ettevõtete vahel
1.4 Investeerimiseettevõtte raamatupidamine
1.5 Arvestuspõhimõtted
1.6 Universaalne loogika investeeringute kajastamisel
1.7 Bilansipäevajärgsed sündmused
1.8 Mitterahaline sissemakse
2. Finantsvarad
2.1 Esmane arvele võtmine
2.2 Edasine kajastamine
2.3 Kajastamise lõpetamine
2.4 Kaubeldavad väärtpaberid
2.5 Saadud dividendide tulumaksu kasutamine
2.6 Osalused mitteavalikes ettevõtetes
2.7 Antud laenud
2.8  Ühisrahastus
3. Krüptovarad
3.1 Mõisted ja struktuur
3.2 Raamatupidajale vajalik info
3.3 Krüptovarade liigid
3.4  Regulatsioonid
3.5 Erinevate krüptovarade kajastamine (sh DAO)
3.6 ICO (IDO, EIO) kaevandamine, staking
3.7 Krüptovarad ja käibemaks
3.8 Krakeni näide
3.9 Eraisiku ja ettevõtte vahelised krüptotehingud
3.10 Maksed ja laekumised
3.11 Peamised vead krüptovarade arvestuses
4. Kinnisvarainvesteeringud
4.1 Definitsioon
4.2 Esmane arvelevõtmine
4.3 Edasine kajastamine
4.4 Allahindlus ja vara väärtuse test
4.5 Arvestusmeetodi vahetamine
4.6 Parenduste kajastamine
4.7 Kinnisvaratehingute ja üüri käibemaks
4.8 Käibemaksu korrigeerimine ehk ostukäibemaksu tagasimaksmine
4.9 Käibemaksu proportsionaalne arvestus
Lõpetuseks