Kasuliku Kraami Kogumik – Investeeringute raamatupidamine

Kasuliku Kraami Kogumik – Investeeringute raamatupidamine

29.00 

Investeeringute arvestusmeetodite valik võib mõjutada ettevõtte majandustulemusi olulisel määral, ära tee endale valede valikutega kahju.

Kogumik on kasulik:

 • investorile – tea, millised valikud sul on ja kasuta neid targalt
 • start-up’ile – kuidas arendusväljaminekuid kulude asemel bilansis näidata?
 • ettevõtjale – kuidas oma põhivarasid bilansis kajastada?
 • algajale/õppivale raamatupidajale – põhiloogika mõistmiseks
 • kogenumale raamatupidajale – kordamiseks ja uute nippide omandamiseks

Selle kogumiku abiga säästad sa mitukümmend tundi oma väärtuslikku aega ja väldid kulukaid eksisamme.

Selgitused kokku 39 lk, lisaks diskonteerimise tabeli näidis ja vara väärtuse testi näidis

Tegemist on failikogumikuga (zip), mis tuleb enne kasutamist lahti pakkida.

Osta Kasuliku Kraami Kogumik: Investeeringute raamatupidamine ja tee oma elu lihtsamaks!

Kategooria:

Kirjeldus

Kogumik sisaldab järgmisi materjale:

 1. Sissejuhatus ja teooria
  • mis on investeering?
  • arvestuspõhimõtted:
   • soetusmaksumus
   • korrigeeritud soetusmaksumus
   • õiglane väärtus
   • mikroettevõtja erand – keeld kasutada õiglast väärtust
  • investeeringute bilansis kajastamise koondtabel
   • millised investeeringud vastaval bilansireal kajastatakse?
   • millised arvestuspõhimõtted on sellel investeeringuliigil lubatud?
 2. Investeeringuliikide kajastamine
  1. Finantsvarad
   • mida loetakse finantsvaradeks?
   • esialgne kajastamine
   • edasine kajastamine
   • börsiaktsiad
   • võlakirjad
   • tuletisinstrumendid
   • antud laenud
   • ühisrahastus
   • ühisrahastuse spetsiifilised probleemid
  2. Investeeringud teistesse ettevõtetesse
   • jaotus: tütarettevõte, sidusettevõte, finantsinvesteering
   • esialgne kajastamine
   • edasine kajastamine
  3. Kinnisvarainvesteering
   • mida loetakse kinnisvarainvesteeringuks?
   • esialgne kajastamine
   • edasine kajastamine
   • arvestusmeetodi valiku aspektid
   • arvestusmeetodi vahetamine
   • õiglase väärtuse meetodi kasutamine
   • parenduste kajastamine
  4. Muud investeeringud
   • väärismetallid
   • mets
   • krüptovääringud ja tokenid ehk PTP-instrumendid
 3. Ettevõtte põhivarainvesteeringud
  1. Materiaalne põhivara
   • materiaalse põhivara ja kinnisvarainvesteeringu erinevus
   • mida loetakse materiaalseks põhivaraks?
   • põhivara alampiiri määramine
   • kapitalirendi ja kasutusrendi erinevus
   • valikuvõimaluse kasutamine (seni kasutusrendina kajastatud põhivara kajastamine kapitalirendina)
   • esialgne kajastamine, sh enda kulutuste kapitaliseerimine
   • edasine kajastamine
   • amortisatsioonimeetodid
   • parendused, remont ja hooldus
  2. Immateriaalne põhivara
   • mida loetakse immateriaalseks põhivaraks?
   • äriühenduse käigus arvele võetud immateriaalsed põhivarad
   • bilansivälised immateriaalsed varad
   • ostetud immateriaalsed varad
   • enda loodud immateriaalsed varad ja arendusväljaminekud, sh tegevusetapid (uurimine, arendus, ehitamine, hooldus) ja kapitaliseerimiseks sobivad kulud
   • edasine kajastamine
   • materiaalse ja immateriaalse vara allahindlus
  3. Bioloogilised varad
   • mida loetakse bioloogiliseks varaks?
   • põllumajanduslik toodang
   • bilansis kajastamine – põhivara ja varud
   • õiglase väärtuse määramine
  4. Varade sihtfinantseerimine
   • mida loetakse varade sihtfinantseerimiseks?
   • sihtfinantseeritud varade kajastamine bilansis
 4. Vara väärtuse test

Lisaks: diskonteerimise näidistabel ja vara väärtuse testi näidis (koos tundlikkuse analüüsiga).