Arenduskava loomine

  • arendusplaani struktuur
    • lühike äriplaan – missioon, visioon, väärtused, kliendid, toode, konkurentsieelis, eesmärgid, mõõdikud, finantsnumbrid, mis on hästi, mida vaja parandada, kõige olulisem
    • tegevuskava – mis tuleb järgmisel kvartalil ära teha? kes teeb ja millal?

 

Kursuse teemad