Uue aasta planeerimine

Webinar oli põhimõtteliselt sama sisuga, lihtsalt lahti rääkimine ja näited.

Kogumiku sisukord:

Sissejuhatus
1. Planeerimine
1.1 Minu planeerimisstruktuur
1.2 Kvartaalne arendusplaan
1.3 Mõõtmine
1.4 Töötajate juhtimine ja kaasamine
2. Kvartaalne planeerimine – arendusplaan
2.1 Arendusplaani struktuur
2.2. Arendusplaani komponendid
2.2.1 Missioon
2.2.2 Visioon
2.2.3 Väärtused
2.2.4 Kliendid
2.2.5 Toode
2.2.6 Miks me oleme paremad?
2.2.7 Eesmärgid
2.2.8 Sinu juhtpaneel – mõõdikud ehk KPId
2.2.9 Eelarve
2.2.10 Mis on hästi, mis vajab arendamist, millega on kõige kiirem?
2.2.11 Tegevuskava
3. Hästi lihtne finantsprognoos
4. Tööaja planeerimine ja mõõtmine
4.1 Miks see teema on?
4.2 Kuidas tööaega mõõta?
4.3 Kuidas töötaja aeg jaguneb?
4.4 Näide müügikulu ja palgakulude prognoosimisest.
5. Aruandlus
5.1 Miks aruandeid on vaja?
5.2 Mõõdikute kasutamine
Lõpetuseks

Lisad:
1. 40 näidet ettevõtete missioonidest
2. 190 näidet ettevõtete väärtustest
3. arendusplaani alus ja näide
4. lihtsa kasumiaruande prognoosi Excel
5. nädalaplaani näide
6. kuu-aruande näidised (6 faili)

Kursuse teemad