Teenusettevõtte raamatupidamine ja maksud (e-raamat ja webinar)

  1. Müügitulu kajastamine (pikemad lepingud, müügitulu arvestuslik arvelevõtmine)
  2. Töölepingu ja VÕS lepingu alusel makstud tasud (millal millist varianti kasutada, kuidas kulusid jagada)
  3. Teenuste käibemaks Eestis
  4. Teenuste käibemaks välismaiste klientide korral (sõltub teenuse liigist ja kliendi tüübist)
  5. Tulumaks välisriigis (tulumaksu kinnipidamine ja tulumaks kasumilt)
  6. Teenuste kasumlikkus (tulude-kulude jagamine ja aruandlus)
  7. Teenusettevõtte efektiivsus ja juhtimine (töötajate ja robotite töö mõõtmine, käibe ja kasumi KPI’d, klientide KPI’d)

Kursuse teemad