Enne alustamist (webinar)

1.ettevõtja arenguetapid

2.ettevõtja valikud – startup, “tavaline” ettevõte, elustiiliettevõte, freelancer

3.oma äriidee leidmine

4.äriidee testimine

5.lühike äriplaan vs pikk äriplaan

6.vajalikud finantsnumbrid

7.võimalikud maksukohustused Eestis ja mujal

8.finantseerimisvõimalused

9.muud soovitused

10.Q&A

Kursuse teemad