Käibekapitali tähtsus

  1. käibekapital ja likviidsus
  2. käibekapitali osad raha, nõuded, varud, võlad hankijatele
  3. krediidipoliitika krediidiandmise otsus, võlgade sissenõudmine
  4. käibekapitali juhtimise strateegiad
  5. käibekapitali finantseerimise võimalused
  6. lühiajaline rahavoogude prognoosimine
  7. Q&A

Kursuse teemad