Idufirma finantsmajandus

Webinar:

 1. mis on idufirma ehk start up (ja mis ei ole)?
 2. idufirma finantsjuhtimine (rahakaasamise näide, runway,
  mõõdikud)
 3. raamatupidamise eriteemad (arenduste kapitaliseerimine
  bilanssi, optsioonid, saadud toetused ja investeeringud)
 4. maksuriskid (käibemaks Eestis ja mujal, püsiv tegevuskoht ja
  tulumaks mujal, filiaal vs tütarettevõte)
 5. osanike vahelised suhted
 6. Q&A

Kursuse teemad