Produktiivsus

  1. miks peab produktiivsusega tegelema?
  2. finantseesmärgid ja eelarve
  3. operatiivsed eesmärgid ja tegevusmõõdikud
  4. töötajate (juhid, põhitegevuse töötajad, abistavad töötajad) töö tulemuste mõõtmine
  5. tulemuste mõõtmine – aruandlus
  6. tulemustasu rakendamine
  7. Q&A

Kursuse teemad