Müügiarved ja e-arved (webinar)

1.müügiarve koostamine

2.kreeditarve

3.ebatõenäoline ja lootusetu arve

4.müügiarve vormistamise nõuded

5.käibemaksuga arve lisanõuded (sh viited)

6.e-arve loogika ja kasulikkus

7.e-arve saatmine

Kursuse teemad