Töötajad ja töötasu

 1. Tööleping – sõlmimine, lõpetamine, töötamise registri kanded
 2. Konkurentsipiirang, tasu peale töölepingu lõppemist
 3. Ärisaladuse hoidmise kohustus
 4. Varalise vastutuse leping, palgast kinnipidamised
 5. Kohtutäituri kinnipidamised
 6. Tasuliigid – kuutasu, tükitasu, lisatasu, preemia
 7. Töötasu maksmine töö mitteandmisel
 8. Erinevad puhkused, sh riigi kompenseeritavad
 9. Puhkusetasude arvestus
 10. Haigushüvitis ja haigushüvitise arvestus
 11. Tööaja teemad – ületunnitöö, töö nädalavahetustel ja riigipühadel, summeeritud tööaeg
 12. Nädalasisene puhkeaeg, täiendavad puhkepausid
 13. Q&A

Kursuse teemad