Raamatupidamise käsiraamat (e-raamat)

Sissejuhatus
1. Raamatupidamise käsiraamatu loogika
1.1 Raamatupidamise käsiraamatu neli funktsiooni
1.2 Kolme liiki ettevõtted, kellele on see väga kasulik
1.2.1 Raamatupidamisbürood
1.2.2 Kontsernide/suurettevõtete finantsosakonnad
1.2.3 Raamatupidamisteenuse tellijad
1.3 Aga teised?
1.4 Kohustuslik raamatupidamise sise-eeskiri
1.5 Raamatupidamise käsiraamatu korraldamine
1.6 Raamatupidamise käsiraamatu struktuur
2. Raamatupidamisbüroo raamatupidamise käsiraamat
2.1 Raamatupidamisbüroo töökorraldus
2.1.1 Raamatupidamisbüroo struktuur
2.1.2 Raamatupidamisosakonna sisekord
2.1.3 Tööaja arvestus ja mõõdikud
2.1.4 Raamatupidamisosakonna personalipoliitika
2.1.5 Töötaja lisandumine ja lahkumine
2.2 Raamatupidamisbüroo oma raamatupidamise sise-eeskiri
2.3 Klienditöö korraldamine
2.3.1 Uue kliendi lisandumine / lahkumine
2.3.2 Selgituskonto kasutamine
2.3.3 Kuu lõpetamise kord
2.3.4 Aasta lõpetamise kord
2.3.5 Sisekontroll
2.3.6 Dokumentide säilitamine
2.4 Uuendamine ja lisamaterjalid
2.4.1 Käsiraamatu uuendamise kord
2.4.2 Tööjuhendite nimekiri
3. Kliendi raamatupidamise sise-eeskiri
3.1 Üldsätted ja kokkulepped
3.2 Kontoplaan
3.3 Arvutitarkvara kasutamine raamatupidamises
3.3 Majandustehingute dokumenteerimine ja kirjendamine
3.4 Raamatupidamisregistrid
3.5. Algdokumendid ja nende säilitamine
3.6 Varade ja kohustiste arvestus
3.6.1 Põhivarad
3.6.2 Käibevarad
3.6.3 Kohustised
3.7 Tulude ja kulude arvestus
3.7.1 Tulud
3.7.2 Kulud
3.8 Varade ja kohustuste inventeerimine
3.9 Aruandlus
3.10 Kommenteeritud kontoplaan
Lõpetuseks

LISAD
1. Raamatupidamise käsiraamat (Wordi fail)
2. Lühike raamatupidamise sise-eeskiri (Wordi fail)

Kursuse teemad