MTÜ – maksud ja raamatupidamine

MTÜ – maksud ja raamatupidamine

26.00 

MTÜdel on omad spetsiifilised maksude ja raamatupidamise teemad. Ei oska nendega esimest korda MTÜ asutanud inimene arvestada ja ei tea neid raamatupidaja, kes siiani äriühingute raamatupidamist teinud on. Tulude-kulude jaotus on teistsugune, käibemaksureeglid veidi kummalised ja hoopis teistsugused maksusoodustused (nimekirja jõudnud MTÜ’l).

Pdf fail, 35 lk. Tee tellimus e-poest, saad meiliga allalaadimislingi.

 

Kategooria:

Kirjeldus

SISUKORD

Sissejuhatus
1. MTÜ raamatupidamine
1.1 Üldine loogika
1.2 Tulude arvestus MTÜ-s
1.2.1 Liikmetelt saadud tasud
1.2.2 Saadud annetused ja toetused
1.2.3 Tulu ettevõtlusest
1.3 Sihtfinantseerimine
1.3.1 Varade sihtfinantseerimine
1.3.2 Tegevuse sihtfinantseerimine
1.4 Aastaaruanne
1.4.1 MTÜ eripärad
1.4.2 Bilanss ja vahenduste kajastamine
1.4.3 Tulemiaruanne ja tulude jaotus
1.4.4 Muud lisad
1.4.5 Aastaaruande reeglite muutus
1.4.6  Revisjon
1.5 Korteriühistu
1.5.1  Korteriühistu aastaaruanne
1.5.2  Varade arvestus
1.5.3  Laenude kajastamine
2. Käibemaks
2.1 Käibemaksukohustuslaseks registreerimise kohustus
2.2 Sihtfinantseering kui käibemaksuga maksustatav käive
2.3 Sisendkäibemaksu osaline mahaarvamine
2.3.1 Segakasutus
2.3.2 Osaline käibemaksu mahaarvamine
3. Tulumaks
3.1 Tulumaksusoodustusega ühingute nimekiri
3.1.1 Nimekirja saamine
3.1.2 Nimekirjas olemisega kaasnevad kohustused
3.1.3 Kaks spetsiaalset INF deklaratsiooni
INF 4 – saadud kingitused ja annetused
INF 9 – Kingituste ja annetuste ning muude tulude kasutamise deklaratsioon
3.2 Soodustused annetajatele
3.2.1 Füüsilisest isikust annetaja maksusoodustus
3.2.2 Juriidilisest isikust annetaja maksusoodustus
3.3 Tulumaksusoodustused nimekirja kantud MTÜ-dele
3.3.1 Maksuvabad stipendiumid
3.3.2 Vara üleandmine
3.3.3 Toimetulekuabi
3.3.4 Vastuvõtukulud
3.3.5 Teisele nimekirjas olevale ühingule tehtud annetused ja kingitused
3.3.6 Laagrite ja võistluste meened
Lõpetuseks