Tulemuslikkuse juhtimine

Tulemuslikkuse juhtimine

26.00 

Tulemuslikkus on püstitatud eesmärkide saavutamine. Finantsjuhil on selles osas oluline roll, sest eesmärgid tõlgitakse numbriteks ja numbrite abil jälgitakse, kas eesmärkide saavutamisega ollakse graafikus. Kui ettevõte on väiksem, on ettevõtjale selles osas abiks tema nutikas raamatupidaja.

Finantsjuht (või raamatupidaja) teeb selleks järgmisi tegevusi:

  1. eesmärkide seadmine – planeerimine, prognoosid ja eelarved, nii tavapärastele finantsnumbritele kui ka mõõdikutele,
  2. töö efektiivsem korraldamine – täpsem kuluarvestus, toodete teenuste kasumlikkuse arvestamine, otsekulude ja üldkulude analüüs,
  3. tegevusmõõdikute kasutamine – mõõdikute valik, arvestamine, analüüs,
  4. töö mõõtmine ja töötajate motiveerimine – töötajate tulemuslikkuse mõõtmine, tulemustasude rakendamine,
  5. aruandlus – erinevad kombinatsioonid, sh kujundamise loogika.

Selles kogumikus vaatamegi neid viite teemat lähemalt.

Pdf fail, 95 lk + lisade tabelid.

Kategooria:

Kirjeldus

Mida see kogumik täpselt sisaldab?

Sissejuhatus
1. Planeerimine ja eelarvestamine
1.1 Miks see üldse oluline on?
1.2 Planeerimine
1.2.1 Pikaajaline strateegiline planeerimine
1.2.2 Lühiajaline tegevusplaan
1.2.3 Planeerimise kasu – parem kommunikatsioon ja koordineerimine
1.2.4 Planeerimise ja kontrolli seosed
1.3 Eelarve koostamise protsess
1.3.1 Eelarve koostamise korraldamine
1.3.2 Eelarve vs prognoos
1.3.3 Eelarve koostamise tsükkel
1.3.4 Finantseelarvete koostamine
1.3.5 Eelarve näide
1.4 Eelarve koostamise meetodid
1.4.1 Traditsiooniline meetod
1.4.2 Alternatiivsed meetodid
2. Kuluarvestus
2.1 Kuluarvestus ja raamatupidamine
2.1.1 Raamatupidamise erinevad funktsioonid
2.1.2 Kulude jaotus raamatupidamises
2.2 Kuluarvestuse süsteem tootmises
2.2.1 Otsekulud ja kaudkulud
2.2.2 Kaudkulude jaotusmeetod
2.3 Milliseid kuluarvestusmeetodeid veel on?
2.3.1 Osakuluarvestus
2.3.2 Normatiivne kuluarvestus
2.3.3 Sihtkuluarvestus
2.4 Kuluarvestuse kohustuslik osa Eestis
2.4.1 Tootmine
2.4.2 Kaubandus
2.4.3 Teenuse osutamine
2.5 Kuluarvestus kontrolliks
2.6 Kuluarvestus kasumlikkuse analüüsiks
2.7 Teenuste kasumlikkuse arvestamine
3. Mõõdikute kasutamine
3.1 Mõõdikute valimine
3.2 Finantsmõõdikud
3.3. Mittefinantsmõõdikud
4. Töö mõõtmine
4.1 Töö mõõtmise olulisus
4.2 Tööajaga seotud mõõdikud
4.3 Töötaja aja jaotus
4.4 Näide müügikulu ja palgakulude prognoosimisest
4.5 Tulemustasu rakendamine
5. Aruandlus
5.1 Infovajadus
5.2 Andmed
5.3 Juhtimisaruandluse kujundamine
5.4 Aruandlus kui eesmärkide saavutamise toetaja
5.4.1 Eesmärk – kiire kasv
5.4.2 Eesmärk – kasumi suurendamine
5.4.3 Eesmärk – rahavood kontrolli alla saada
5.4.4 Eesmärk – ettevõtte efektiivsem juhtimine numbritele tuginedes
Lõpetuseks

Lisad:

  • aruannete näited (konsolideeritud kasumiaruanne, KPI raport, projektide aruanne, väikeettevõtte aruanne, üksuse kuu kasumiaruanne)
  • eelarve koostamise kirjeldus, eelarve töötabelid
  • KPI’de näiteid tegevusalade lõikes