Raamatupidamine. Lihtsalt ja selgelt alustavale ettevõtjale

Raamatupidamine. Lihtsalt ja selgelt alustavale ettevõtjale

26.00 

Ettevõtjana sul tuleb igal juhul oma numbrite ja aruannetega sõbraks saada. Numbritest ei ole pääsu kuskile, enesekindluse suurendamiseks on parim viis veidi oma teadmisi täiendada.

Siit raamatust saab värske ettevõtja omale alustamiseks vajaliku info ja kogenum ettevõtja leiab kindlasti mõne hea näpunäite.

Miks seda raamatut osta?

 • räägib lahti põhimõisted – mis on kirje, kanne, deebet, kreedit, konto, algdokument, reskontrod jne;
 • kõnnib kaasa alustava ettevõtjaga, vaatleb ükshaaval tehtud tehinguid ja koostab neist raamatupidamiskanded;
 • arvestab töötasu, põhivara amortisatsiooni ja dividende;
 • toob näiteid, kuidas koostada majanduskulude aruannet ja lähetuskulude aruannet (blanketid lisatud failidena);
 • näitab, millised nõudmised on algdokumentidele ja kuidas koostada müügiarvet (käibemaksuta ja käibemaksuga arvete blanketid lisatud failidena);
 • selgitab, kuidas koostada lihtsaid põhiaruandeid – kasumiaruanne, bilanss, rahavoogude aruanne;
 • räägib, millised nõuded on majandusaasta aruandele ja koostab esimese aasta aastaaruande;
 • lisaks on juttu ka raamatupidamise korraldamise võimalustest ja raamatupidaja valiku aspektidest.

Kuus lisa (failidena allalaetavad):

 1. alustava mikroettevõtja aastaaruande näidis
 2. pearaamat Exceli tabelis, koos kõigi kirjeldatud tehingute ja aruannetega
 3. majanduskulude aruande näidis
 4. lähetuskulude aruande näidis

E-raamat (pdf), 59 lk. 

Kategooria:

Kirjeldus

Sisukord

 1. Kümme head põhjust oma ettevõtte asutamiseks
 2. Eve Disain OÜ sündimise lugu
 3. Eve Disain OÜ raamatupidamise alustamine
 4. Raamatupidamise liigid
  Eesti standard ja rahvusvahelised standardid
  Finantsarvestus, juhtimisarvestus ja maksuarvestus
 5. Raamatupidamise korraldamine
  Riigipoolsed nõuded
  Korras raamatupidamine
  Raamatupidamise korraldamise võimalused
  Koostöö raamatupidajaga
  Online raamatupidamine või klassikaline raamatupidamine
 6. Majandustehingud ja nende registreerimine
  Kontod
  Kontonumbrid
  Kontoklassid
  Raamatupidamiskanded
 7. Majanduskulude aruanne
  Majanduskulude aruande vajalikkus
  Majanduskulude väljamaksmine
 8. Tekkepõhine ja kassapõhine raamatupidamine
  Kassapõhine raamatupidamine
  Tekkepõhine raamatupidamine
 9. Algdokumentide vorminõuded ja säilitamine
  Mis on raamatupidamise algdokument?
  Algdokumendi vorminõuete hierarhia
  Algdokumentide parandamine
  Raamatupidamisdokumentide säilitamine
 10. Müügiarve väljastamine
  Kohustuslikud andmed arvel
  Praktikas täiendavalt lisatavad andmed
 11. Ravikindlustus
  Ravikindlustus ettevõtjana
  Ravikindlustuse hind
 12. Palgaarvestus
  Töötaja palgaarvestuse näide
  Juhatuse liikme tasu maksustamise erinevus
 13. Töötamise register
  Registreerimise kohustuslikkus
  Registreerimise liigid
 14. Põhivara ja käibevara
  Käibevara
  Põhivara
 15. Lähetuskulud
  Lähetuskulude aruanne
  Lähetuses käimise tõestamine
  Lähetuskulude hüvitamine
 16. Finantsaruanded
  Bilanss
  Omakapitali aruanne
  Kasumiaruanne
  Rahavoogude aruanne
 17. Reskontrod
 18. Aastaaruanne
 19. Dividendide maksmine
  Dividendide kajastamine raamatupidamises
  Mis siis saab, kui tegime otsuse ära, aga raha väljamaksmiseks ei ole?
  Millal ei tohi dividende maksta?