IT ja startup. Maksud ja raamatupidamine.

IT ja startup. Maksud ja raamatupidamine.

26.00 

IT ja startup-ettevõtetel on hulk spetsiifilisi teemasid. Ei oska alustav ettevõtja nendega arvestada ja ei tunne neid raamatupidaja, kes pole enne selle valdkonnaga kokku puutunud.
Välismaiste töötajate maksud ja reeglid, optsioonid ja kapitaliseerimine, runway, CAC ja LTV.

Pdf fail, 53lk. Tee tellimus e-poest, saad meiliga allalaadimislingi.

 

Kategooria:

Kirjeldus

SISUKORD

Sissejuhatus
1. Startup ja IT ettevõte
2. Maksud
2.1 Käibemaks
2.1.1 Käibemaksukohustuslus Eestis
2.1.2 Käibemaksukohustuslus teises EL riigis
2.1.3 Käibemaksukohustuslus (või analoogne) väljaspool EL-i
2.1.4 Erinevate teenuste maksustamine käibemaksuga
2.1.5 OSS erikord
2.2 Ettevõtte tulumaks
2.2.1 Ettevõtte tulumaks Eestis
2.2.2 Ettevõtte tulumaks välisriigis ja püsiv tegevuskoht
2.2.3 Tulumaksu kinnipidamine väljamaksetelt
2.3 Töötasumaksud
2.3.1 Mitteresidendist töötaja, kes töötab väljaspool Eestit
2.3.2 Mitteresidendist juhatuse liige
2.3.3 Mitteresidendist töötaja, kes töötab Eestis
3. Raamatupidamine
3.1 Müügitulu kajastamine
3.1.1 Valmidusastme meetod
3.1.2 Valmidusastme meetodi kasutamise tingimused
3.1.3 Tulude ja kulude arvestus
3.1.4 Lihtne näide
3.2 Palgakulud ja töö tegemise lepingud
3.2.1 Puhkusetasu arvestuse meetodid
3.2.2 Võlaõiguslikud lepingud
3.3.3 Tööleping vs võlaõiguslik leping
3.3.4 Tööandja vaade
3.3.5 Raamatupidaja vaade
3.4 Oma tarkvaraarenduste kapitaliseerimise reeglid
3.4.1 Kapitaliseerimise tähendus
3.4.2 Tegevusetapid
3.4.3 Kapitaliseerimiseks sobivad kulud
3.5 Töötajate optsioonide arvestus
3.5.1 Optsioonide maksustamine
3.5.2 Optsioonide kajastamine raamatupidamises
3.6 Vahetusvõlakirjad
3.6.1 Vahetusvõlakirja sisu
3.6.2 Vahetusvõlakirjade kajastamine raamatupidamises
3.6.3 Näide
3.7 Sihtfinantseerimise arvestus
3.7.1 Sihtfinantseerimise olemus
3.7.2 Tegevuse sihtfinantseerimine
3.7.3 Varade sihtfinantseerimine
3.8 Saadud investeeringute arvestus
3.8.1 Omakapitali ridade selgitus
3.8.2 Näide – saadud investeeringu kajastamine omakapitalis
3.8.3 Näide – osaluse müük ühelt osanikult teisele
4. Finantsjuhtimine
4.1 Finantsspetsialistid
4.2 Finantseerimine
4.3 Runway ehk kui kauaks sul raha jagub?
4.4 Aruandlus ja mõõdikud
4.4.1 Startupi aruandlus
4.4.2 IT-ettevõtte aruandlus
4.4.3 Kasvuga seotud mõõdikud
4.4.4 CAC ja LTV ehk kui palju sa saad raha kulutada uue kliendi leidmiseks?
4.4.5 Üks peamine mõõdik – Põhjatäht
4.4.6 Töötajatega seotud mõõdikud
4.5 Teenuste kasumlikkuse arvestamine
4.5.1 Kasumlikkuse arvestamise loogika
4.5.2 Kasumlikkuse praktiline arvestamine
4.5.3 Näide
5. Osanike vahelised suhted
5.1 Osaühingu juhtimine
5.2 Juhatuse ja üldkoosoleku pädevused
5.3 Erinevate osaluste suurustega seotud õigused
5.4 Kuidas osalusi jagada?
5.5 Osanike leping
Lõpetuseks