Raamatupidamise seaduse kommentaarid

Raamatupidamise seaduse kommentaarid

26.00 

Raamatupidamise seadus peab raamatupidajal enamvähem peas olema.
Ettevõtja võiks ka teada, millised põhireeglid tema raamatupidamisele kehtivad.

Võtsin seaduse teksti ette ja lisasin:

  • seadusemuudatuste seletuskirjade kommentaare
  • enda praktilisi kommentaare
  • viiteid asjakohastele kohtulahenditele
  • RTJ 1 punkte, mis kommenteerivad raamatupidamise seadust
  • planeeritava suure raamatupidamisseaduse muudatuse tekstid ja seletuskirja selgitused
  • lingid muudele standarditele (IFRS, SME IFRS, ESRS)

Kommentaare lihtsalt paragrahvi ümberkirjutamise pärast lisama ei hakanud, mõned punktid on iseenesestmõistetavad või rakenduslikud.
Jätsin välja need seaduseosad, mis enamust ilmselt ei huvita (suurettevõtete teemad, riigi raamatupidamine, raamatupidamistoimkonna töökorraldus).

Pdf fail, 79lk + lisad 20 lk. Tee tellimus e-poest, saad meiliga allalaadimislingi.

 

Kategooria:

Kirjeldus

SISUKORD

Sissejuhatus
Planeeritav seadusemuudatus (juba alates 06.07.2024)
Raamatupidamise seadus
1. Üldsätted
1.1 Raamatupidamiskohustuslased
1.2 Olulised mõisted
1.3 Eesti finantsaruandluse standard  (viited ja loetelu)
1.4 Muud standardid – SME IFRS (viited ja loetelu), IFRS ja ESRS (viited)
1.5 Ettevõtete suurused
2. Raamatupidamise korraldamine
2.1 Raamatupidamiskohustuslase kohustused
2.2 Põhireeglid
2.3 Raamatupidamise algdokument
2.4 Arvestuse tehniline pool – kontoplaan ja registrid
2.5 Sise-eeskiri
2.6 Dokumentide säilitamine
3. Majandusaasta aruanne
3.1 Majandusaasta
3.2 Majandusaasta aruande koostamine
3.3 Audiitorkontroll
3.4 Raamatupidamise aastaaruanne
3.5 Kümme alusprintsiipi
3.6 Rakendatava standardi valik
3.7 Raamatupidamise aastaaruande osad
Bilanss ja kasumiaruanne
Rahavoogude aruanne
Omakapitali muutuste aruanne
Raamatupidamise aastaaruande lisad
4. Konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne
4.1 Põhimõisted
4.1 Konsolideerimiskohustus
4.2 Konsolideeritud aastaaruanne
5. Raamatupidamisalase töö suunamine ja korraldamine
6. Avaliku sektori raamatupidamine (ei ole kommenteeritud)
7. Muude isikute raamatupidamise korraldamise erisused
7.1 Füüsilisest isikust ettevõtja
7.2 Korteriühistu
7.3 Filiaal
Filiaali raamatupidamise ja maksude erisused
7.4 Avalikud ettevõtjad
8. Seaduse rakendamine
Planeeritava muudatuse rakendussätted:
Raamatupidamisseaduse lisad
Lõpetuseks
Lisa 1 Bilanss
Lisa 2 Kasumiaruanne
Lisa 3 Rahavoogude aruanne
Lisa 4 Omakapitali muutuste aruanne
Lisa 5 Arvestuspõhimõtted (näidistekstid)