Tööandja kohustused

Tööandja kohustused

26.00 

Täiendatud ja üle vaadatud 07.02.24. Lisasin tööõiguse uuendused alates 01.01.24 – Euroopa kohtu lahend iganädalase puhkeaja kohta, muutuvtunni võimaluse lõpetamine, väikesed muudatused puhkuse reeglites. 

Väikeettevõtja elu läheb esimese töötaja palkamisega astmeliselt keerulisemaks. Juba ühe töötaja palkamisega tuleb lauale suur hulk uusi kohustusi, millega senini arvestama ei pidanud.
See e-raamat annabki ülevaate, millised on tööandja kohustused:

  • neliteist kohustust töölepinguseadusest, sh vormistada vähemalt kaks dokumenti
  • kaheksa kohustust töötervishoiu ja tööohutuse seadusest, sh vormistada vähemalt üks dokument.

E-raamat on kirjutatud mõeldes eeskätt alustavale ettevõtjale ja väikesele kontoriettevõttele. Samuti on e-raamat kasulik kõigile raamatupidajatele, et osata oma klientidele head nõu anda. Väikeettevõtja jaoks on raamatupidaja see inimene, kellelt küsitakse abi kõikvõimalike regulatsioonide ja paberimajanduse osas.

Pdf fail, 59lk + lisad 33lk. Tee tellimus e-poest, saad meiliga allalaadimislingi.

 

Kategooria:

Kirjeldus

Sissejuhatus
1. Ettevõtja valikud
1.1 Erinevad ettevõtlusvõimalused
1.2 Vabakutseliste arvu kasv
1.3 Töötaja palkamine või teenuse ost
1.3.1 Tööaeg ja tasu
1.3.2 Põhitegevus – töötajad
1.3.3 Abitegevus – teenuse ostmine
1.3.4 Teenus – vabakutseline või ettevõte
2.  Töölepingu seadusest tulenevad kohustused
2.1 Tööleping ja ametijuhend
2.2 Diskrimineerimise vältimine
2.3 Tööga kindlustamine ja tasu maksmine
2.4 Töö- ja puhkeaja reeglid
2.4.1 Tööaeg
2.4.2 Summeeritud tööaeg
2.4.3 Lühendatud tööaeg
2.4.4 Puhkepausid
2.4.5 Igapäevane ja iganädalane puhkeaeg – täiendatud
2.4.6 Valveaeg
2.4.7 Muutuvtunni kokkulepe – täiendatud
2.4.8 Iseseisva otsustuspädevusega töötaja
2.4.9 Alaealiste tööaja piirangud
2.4.10 Täiendava vaba aja andmise kohustus
2.4.11 Töötaja õigus sobivatele töötingimustele
2.5 Puhkused – täiendatud
2.5.1 Põhipuhkus
2.5.2 Lapsepuhkus
2.5.3 Õppepuhkus
2.5.4 Vanemapuhkused
2.5.5 Muud töövabastuse alused
2.6 Koolituskulud
2.6.1 Kolm liiki tööalaseid koolitusi
2.6.2 Koolitusleping
2.7 Töölähetuse reeglid
2.7.1 Töölähetuse kohustuslikkus töötajale
2.7.2 Töölähetuse kulude hüvitamine
2.7.3 Päevaraha
2.8 Töökorralduse reeglid
2.9 Teavitused
2.10 Töötaja vastutus
2.10.1 Töötaja vastutuse piirangud
2.10.2 Varalise vastutuse kokkulepe (+viide allalaadimislingile)
2.10.3 Vastutus kolmandate isikute ees
2.11 Privaatsus ja isikuandmete kaitse
2.12 Ebasoodsa kohtlemise vältimine
2.13 Töölepingu lõpetamine
2.14 Konkurentsipiirangu kokkulepe
3. Töötervishoiu ja tööohutuse seadusest tulenevad kohustused
3.1 Tööandja kohustused
3.2 Tööinspektsiooni kontroll
3.3 Riskianalüüs, tegevuskava ja sisekontroll
3.4 Töökeskkonnaspetsialist
3.5 Töökeskkonnavolinik
3.6 Töötervishoiuteenus
3.7 Esmaabi korraldus
3.8 Ohutusjuhendid
3.9 Töötaja juhendamine
3.10 Kaugtöö
3.10.1 Kaugtöö ja sellega seonduvad tööandja kohustused
3.10.2 Kaugtöö riskide hindamine
3.10.3 Juhendamine
3.10.4 Töövahendid ja töökoht
3.10.5 Kaugtöö kokkulepe
3.10.6 Kaugtööga seotud kulude maksustamine
Lõpetuseks

Lisad
Lisa 1 Töölepingu kommenteeritud näidis  (+link näidisfaili allalaadimiseks)
Lisa 2 Ametijuhend ((+link näidisfaili allalaadimiseks)
Lisa 3 Töökorralduse reeglid (+link näidisfaili allalaadimiseks)
Lisa 4 Kaugtöö kokkulepe (+link näidisfaili allalaadimiseks)
Lisa 5 Kaugtöö teostamise juhis  (+link näidisfaili allalaadimiseks)
Lisa 6 Töökeskkonna voliniku valimise protokoll (+link näidisfaili allalaadimiseks)