Kasuliku kraami kogumik – praktiline finantsanalüüs

Kasuliku kraami kogumik – praktiline finantsanalüüs

26.00 

Vaatame siin finantsanalüüsi praktilist kasutusvõimalust – kuidas saaks ettevõtte finantstervist ja arengusuundi diagnoosida?
Kui heal tasemel on sinu ettevõte võrreldes konkurentidega ja maailma standarditega? Mida peaks parandama ja kuidas seda teha?

Kogumik on kasulik:

  • ettevõtjale, kes tahab oma ettevõtte finantstervist hinnata ja oma eesmärkide poole liikumist mõõta
  • raamatupidajale, kes tahab oma klientidele või tööandjale kasulikum olla
  • finantstudengile, kes tahaks aru saada, milleks finantsanalüüsi üldse vaja on

Zip fail, vajab lahtipakkimist.
Põhitekst 27 lk pdf + neli lisa exceli tabelitena

Kategooria:

Kirjeldus

Mida see kogumik täpselt sisaldab?

Sissejuhatus
1. Finantssuhtarvude arvutamine
1.1 Üldised kommentaarid seoses suhtarvudega
1.2 Kasumlikkusega seotud suhtarvud
1.3 Võlgadega ja finantsvõimendusega seotud suhtarvud
1.4 Likviidsuse ja käibekapitaliga seotud suhtarvud
2. Baasdiagnostika
2.1 Baasdiagnostika kasutus
2.2 Eeldus – raamatupidamisarvestuse täpsus
2.3 Kuus peamist finantssuhtarvu diagnostikaks
3. Finantsanalüüsi praktiline rakendamine
3.1 Rakenda baasdiagnostikat kasulikult
3.2 Mittefinantsmõõdikud
3.3 Raamatupidaja ja ettevõtja koostöö
3.4 Eesmärk – kasv
3.5 Eesmärk – kasumlikkus ja efektiivsus
3.6 Eesmärk – kiirendada raha liikumist
3.7 Eesmärk – tõhustada kontrolli
Lõpetuseks

LISAD

  1. Näidisfinantsanalüüs – Exceli tabel kogumikus toodud finantssuhtarvude arvestustega
  2. Eesti statistikaameti andmebaasist võetud Eesti ettevõtete ärikasumi, EBITDA ja puhaskasumi marginaalid, EMTAK tegevusalade lõikes, 2017.a. andmed
  3. Damodarani andmebaasist võetud Lääne-Euroopa ettevõtete brutokasumi, EBITDA ja puhaskasumi marginaalid, omakapitali rentaablus, erinevate tegevusalade lõikes, 2017.a. andmed (inglise keeles)
  4. Levinumad KPI-d erinevates tegevusvaldkondades  (inglise keeles)