Kontsern ja konsolideerimine

Kontsern ja konsolideerimine

26.00 

Konsolideerimine ja kontserniarvestus on üks keerulisemaid teemasid raamatupidamises üldse. Eestis on kontserne vähe ja ka selle teemaga kogemusi omavaid raamatupidajaid vähe. Samas uusi väiksemaid kontserne vaikselt ikka tekib, sest ka keskmised ettevõtted on aru saanud, et teinekord on tükeldamine kasulik. Samuti on ettevõtete ost ja müük järjest levinumad tehingud. Seega konsolideerimise oskust on järjest enam vaja.

Vaatame kõigepealt, milleks üldse kontserne on vaja, uurime, kes peab konsolideerima ja millised on erandid. Räägime äriühendusest, ostumeetoditest ja ostuanalüüsist. Seejärel vaatame konkreetseid konsolideerimisnäiteid – tütarettevõtte asutamine, ost ja müük, elimineerimiskanded ja vähemusosaluse kajastamine. Samuti rahavoogude aruande koostamise loogikat ja näidet. Järgnevalt võtame teemaks konsolideeritud aastaaruande, sealhulgas ka vara väärtuste testi. Firmaväärtuse testimine on päris sagedane teema. Vaatame ka kuidas igapäevaselt arvestust pidada, et konsolideerimine lihtsam oleks ning lõpuks natuke ka siirdehindade teemat.

E-raamat on kasulik:

  • kogenud raamatupidajale, et saaks selle põneva teemaga vajadusel hakkama
  • algajale raamatupidajale või tudengile, kes tahab teada, mis raamatupidamises kõik veel olemas on
  • kogenumale ettevõtjale, kes mõtleb, et võibolla tasuks oma tegevus mitme ettevõtte vahel ära jagada (ja võiks teada, mida see endaga kaasa toob)

Zip fail, 50 lk pdf + neli Exceli faili näidetega.

Kasuta soodsat võimalust! Kogumik -50% hinnaga perioodil 23.05.2024 – 29.05.2024. Kasuta kupongi: KONTSERN50

Kategooria:

Kirjeldus

Sissejuhatus
1. Kontserni struktuur
2. Konsolideerimise kohustus
2.1 Kohustus ja erandid
2.2 Vabatahtlik sisemine konsolideerimine
3. Ettevõtte ostmine kontserni
3.1 Äriühendus
3.2 Ostumeetod – tavaline ja korrigeeritud
3.3 Ostuanalüüsi koostamine
3.3.1 Ostuanalüüsi näited (kolm varianti)
4. Konsolideerimise reeglid
4.1 Konsolideerimise loogika
4.2 Konsolideerimine Excelis
4.3 Näide 1 – asutatud tütarettevõte
4.4 Näide 2 – müükide ja saldode elimineerimised
4.5 Näide 3 – tütarettevõtte ostmine
4.6 Näide 4 – immateriaalse vara amortiseerimine konsolideeritud aruandes
4.7 Näide 5 – vähemusosaluse ost
4.8 Näide 6 – vähemusosalusele kuuluv kasum
4.9 Näide 7 – tütarettevõtte müük
4.10 Valuutakursside teema
5. Konsolideeritud rahavoogude aruande koostamine
5.1 Koostamise loogika
5.2 Rahavoogude aruande koostamise näide
6. Konsolideeritud majandusaasta aruanne
6.1 Konsolideeritud aruande koostamise reeglid
6.2 Konsolideeritud majandusaasta aruande lisatingimused
6.3 Emaettevõtja konsolideerimata omakapitali aruanne
6.4 Konsolideeritud aruande tegevusaruande täiendavad reeglid
7. Vara väärtuse test
7.1 Vara väärtuse testi teostamise vajadus
7.2 Testimise objekt
7.3 Testimise meetod
8. Jooksev kontserniarvestus raamatupidamises
8.1 Kontoplaan
8.2 Andmete võrdlemine
8.3 Kulude hüvitamine vs teenus
9. Siirdehinnad
9.1 Turuhinna kasutamise nõue
9.2 Dokumentatsioon
9.3 Hinna määramise meetodid
Lõpetuseks

Lisad (Exceli tabelid)

1. ostuanalüüside näited – tavaline ostuanalüüs, varade arvelevõtmisega ja ilma, korrigeeritud ostuanalüüs
2. konsolideerimistabelite näited
3. rahavoogude näide
4. vara väärtuse test, sh tundlikkuse test