Omakapital ja dividendid

Omakapital ja dividendid

26.00 

Uuendatud 13.07.22. Lisasin info omakapitali reeglite muutuse kohta alates 01.02.23 (muutub miinimumkapitali nõue, omakapitali suuruse nõue, osakapital suurendamist saab tasaarveldada dividendinõudega, osakapitali peab asutamisel kohe sisse maksma). Samuti lisasin info selle kohta, kui rangeks muutub uuel aastal majandusaasta aruande esitamise kontroll (trahvid, kiire likvideerimine, ümberkujundamise keeld jne).

Omakapital on selline piiripealne teema, ei taha sellega tegeleda raamatupidajad ega juristid. Kuna mul on olemas nii juriidiline kui raamatupidamislik haridus, siis ma otsustasin selle ülevaate kirjutada. Omal ajal juurat õppima minemise põhjus oli mul just see, et juristid keeldusid tegelemast nii maksude kui osade omakapitali teemadega, kuna „see pole minu teema, mina ei tea raamatupidamisest midagi“.  Ja siis üks õnnetu noor raamatupidaja, kel puudub igasugune juriidiline ettevalmistus, peab surfama erinevates seadustes ja proovima midagi aru saada, teadmata midagi üldnormidest ja seletuskirjadest ja kohtulahenditest.

Selle e-raamatu eesmärgiks on anda ülevaade reeglitest ja võimalustest

  • algajale ettevõtjale, kel on hädasti vaja mõista omakapitaliga seonduvaid kohustusi ja õigusi
  • startup-ettevõtjale, et oskaksid kasutada optsioone oma töötajate motiveerimiseks ja mõista vahetusvõlakirjade kasutamist,
  • kogenud ettevõtjale, kes tahab kasutada põnevamaid omakapitali võimalusi (nt vabatahtlik reserv, optsioonide praktiline rakendamine)
  • kindlasti kõigile raamatupidajatele, kes vajavad juhiseid erinevate keeruliste tehingute kajastamiseks

Pdf fail, 49 lk.

Kategooria:

Kirjeldus

Sissejuhatus
1. Omakapital ja sellega seotud reeglid
2. Omakapitali juriidilised teemad
2.1 Osaühingu asutamine
2.2 Osaühingu juhtimine
2.2.1 Juhatuse ja üldkoosoleku pädevused
2.2.2 Erinevate osaluste suurustega seotud õigused
2.2.3 Dividendide jaotamine (sh ebaproportsionaalselt)
2.2.4 Osakapitali suurendamise õigus
2.2.5 Osanike leping
2.3 Osakapitali sissemakse
2.3.1 Rahaline sissemakse
2.3.2 Mitterahaline sissemakse
2.3.3 Sissemakse deklareerimine maksuametile
2.3.4 Omakapitali väljamakse deklareerimine
2.3.5 Osakapitali suurendamine – uus osanik
2.3.6 Vabatahtlik reserv
2.3.7 Omakapitali reeglite muutused alates 01.02.2023 – UUS
3. Omakapitali raamatupidamine
3.1 Osakapitali sissemakse raamatupidamiskanded
3.2 Omakapitali kirjed
3.2.1 Osakapital
3.2.2 Sisse maksmata osakapital (miinus)
3.2.3 Registreerimata aktsia- või osakapital
3.2.4 Ülekurss
3.2.5 Oma osad või aktsiad (miinus)
3.2.6 Kohustuslik reservkapital
3.2.7 Muud reservid
3.2.8 Eelmiste perioodide jaotamata kasum
3.2.9 Aruandeperioodi kasum
3.3 Omakapital või finantskohustis
3.3.1 Terminid
3.3.2 Omakapitali erinevus finantskohustisest
3.3.3 Tehingud omakapitaliinstrumentidega
3.4 Omakapitali muutuste aruanne
3.5 Vahetusvõlakirjad
3.6 Allutatud laen
4. Omakapitali taastamine
4.1 Rahaline sissemakse
4.2 Mitterahaline sissemakse
4.3 Omaniku laenust loobumine
4.4 Vabatahtliku reservi moodustamine
5. Dividendid
5.1 Maksmise tingimused
5.2 Dividendide maksmise otsus
5.3 Erinevat liiki dividendid
5.3.1 Tavaline dividend ja selle maksustamine
5.3.2 Tavalise dividendi raamatupidamiskanded
5.3.3 Korduvdividend ja selle maksustamine
5.3.4 Korduvdividendide deklareerimine
5.3.5 Korduvdividendide raamatupidamiskanded
6. Saadud dividendide tulumaksu kasutamine
6.1 Dividende maksnud ettevõttes on osalus vähemalt 10%
6.2 Dividende maksnud ettevõttes on osalus alla 10%
6.2.1 Eestist saadud dividendid
6.2.2 Välismaalt saadud dividendid
6.2.3 Maksulepingud
7. Osalusoptsioonid
7.1 Töötajale antud osalusoptsioon
7.2 Optsioonide juriidiline pool
7.2.1 Osade olemasolu tagamine
7.2.2 Osade võõrandamine
7.2 Optsioonide maksustamine
7.3 Optsioonide kajastamine raamatupidamises
8. Aastaaruande esitamise rangem kontroll alates 01.02.23 – UUS
Lõpetuseks

Sulle võib meeldida ka…