Omakapital ja dividendid

Omakapital ja dividendid

26.00 

Uuendatud 17.08.23. Lisasin selgituse, kuidas OÜ saab teha tehinguid oma osadega (ost, müük kasumiga ja müük kahjumiga) ja miks see vajalik on; kirjeldasin sisse maksmata osakapitali vähendamise protsessi ja sisse makstud osakapitali vähendamise protsessi; kommenteerisin uut Äriregistri standardpõhikirja ja vajalikke valikuid ettevõtte asutamisel; täiendasin osakapitali sissemaksete tegemise korra selgitusi; lisasin näite vahetusvõlakirjade raamatupidamisliku kajastamise kohta ja viitasin, kust leiab kvaliteetseid näidisdokumente. Korrastasin struktuuri ka.

Omakapital on selline piiripealne teema, ei taha sellega tegeleda raamatupidajad ega juristid. Kuna mul on olemas nii juriidiline kui raamatupidamislik haridus, siis ma otsustasin selle ülevaate kirjutada. Omal ajal juurat õppima minemise põhjus oli mul just see, et juristid keeldusid tegelemast nii maksude kui osade omakapitali teemadega, kuna „see pole minu teema, mina ei tea raamatupidamisest midagi“.  Ja siis üks õnnetu noor raamatupidaja, kel puudub igasugune juriidiline ettevalmistus, peab surfama erinevates seadustes ja proovima midagi aru saada, teadmata midagi üldnormidest ja seletuskirjadest ja kohtulahenditest.

Selle e-raamatu eesmärgiks on anda ülevaade reeglitest ja võimalustest

  • algajale ettevõtjale, kel on hädasti vaja mõista omakapitaliga seonduvaid kohustusi ja õigusi
  • kogenud ettevõtjale, kes tahab kasutada põnevamaid omakapitali võimalusi (nt vabatahtlik reserv, optsioonide praktiline rakendamine)
  • kindlasti kõigile raamatupidajatele, kes vajavad juhiseid erinevate keeruliste omakapitali tehingute kajastamiseks

Pdf fail, 57 lk.

Kategooria:

Kirjeldus

Sissejuhatus
1. Omakapital
1.1 Omakapitali sisu
1.2 Omakapitali reeglid
1.3 Omakapitali osad
1.3.1 Osakapital
1.3.2 Sisse maksmata osakapital (miinus)
1.3.3 Registreerimata aktsia- või osakapital
1.3.4 Ülekurss
1.3.5 Oma osad või aktsiad (miinus)
1.3.6 Kohustuslik reservkapital
1.3.7 Muud reservid
1.3.8 Vabatahtlik reserv
1.3.9 Eelmiste perioodide jaotamata kasum
1.3.10 Aruandeperioodi kasum
1.4 Omakapital või finantskohustis
1.4.1 Terminid
1.4.2 Omakapitali erinevus finantskohustisest
1.4.3 Tehingud omakapitaliinstrumentidega
1.4.4 Allutatud laen
1.5 Hübriidinstrumendid
1.5.1 Hübriidinstrumendid
1.5.2 Vahetusvõlakirjad
1.5.3 Näide vahetusvõlakirja kajastamisest – UUS!
1.6 Omakapitali reeglite muutused alates 01.02.2023
1.7 Osalusoptsioonid
1.7.1 Töötajale antud osalusoptsioon
1.7.2 Optsioonide juriidiline pool
1.7.3 Optsioonide maksustamine
1.7.4 Optsioonide kajastamine raamatupidamises
1.8 Omakapitali tehingute maksustamine
1.8.1 Omakapitali sissemakse deklareerimine
1.8.2 Omakapitali väljamakse deklareerimine ja maksustamine
1.9 Osakapitali sissemaksed 
1.9.1 Sissemakseta osakapital (varasem) – TÄIENDATUD!         
1.9.2 Praegune kord – TÄIENDATUD!   
1.9.3 Rahaline sissemakse
1.9.4 Mitterahaline sissemakse
1.9.5 Osakapitali sissemakse raamatupidamiskanded
1.10 Omakapitali suurendamine
1.10.1 Rahaline sissemakse
1.10.2 Mitterahaline sissemakse
1.10.3 Omaniku laenust loobumine
1.10.4 Vabatahtliku reservi moodustamine
1.11 Tehingud oma osadega – UUS!         
1.11.1 Oma osade tagasiostmine – UUS! 
1.11.2  Oma osade müük (kasumiga ja kahjumiga) – UUS!   
1.12 Omakapitali muutuste aruanne
1.12.1 Omakapitali muutuste aruande sisu
1.12.2 Tavalise omakapitali muutuste aruande näide
1.12.3 Konsolideeritud aruandes – emaettevõtja konsolideerimata omakapitali aruanne
2. Dividendid
2.1 Dividendide maksmine
2.1.1 Dividendide maksmise tingimused
2.1.2 Dividendide maksmise otsus
2.2 Ebaproportsionaalsed dividendid
2.3 Tavaliste ja korduvdividendide maksustamine ja deklareerimine
2.3.1 Tavalised dividendid
2.3.2 Korduvdividendid
2.4 Dividendidega seotud raamatupidamiskanded
2.4.1 Tavaliste dividendide raamatupidamiskanded
2.4.2 Korduvdividendide raamatupidamiskanded
2.5 Saadud dividendide tulumaksu kasutamine
2.5.1 Dividende maksnud ettevõttes on osalus vähemalt 10%
2.5.2 Dividende maksnud ettevõttes on osalus alla 10%
3. Ettevõtte juhtimine ja äriseadustik
3.1 Osaühingu asutamine (sh uus standardpõhikiri koos kommentaaridega) – UUS    
3.2 Osaühingu juhtimine
3.2.1 Juhatuse ja üldkoosoleku pädevused
3.2.2 Erinevate osaluste suurustega seotud õigused
3.3 Sisse maksmata osakapitali vähendamine – UUS
3.4 Sisse makstud osakapitali vähendamine – UUS
3.5 Osanike leping
3.6 Kust saab näidiseid? – UUS   
Lõpetuseks

Sulle võib meeldida ka…