Kasuliku kraami kogumik – Aastaaruande koostamine

Kasuliku kraami kogumik – Aastaaruande koostamine

26.00 

Kalendriaasta on läbi ja enamus ettevõtteid vajavad varsti aastaaruannet.
Pisikese ettevõtte omanik tahab ise aruande kokku panna ja mõni algaja raamatupidaja teeb seda samuti elus esimest korda.
Kogemustega raamatupidaja satub teistmoodi ettevõtte peale ning on oma otsustes ebakindel.
Ettevõtja tahaks paremini aru saada, milleks aastaaruannet ikka üldse vaja on, kuidas seda lugeda ja millised on valikuvõimalused.
Sellest kogumikust leiate endale vajalikku infot 🙂

Kogumik on kasulik:

  • mikroettevõtte omanikule, kes ise oma aastaaruande kokku tahab panna,
  • algajale/õppivale raamatupidajale – hädavajalik, õppimiseks ja loogikast arusaamiseks
  • kogenumale raamatupidajale – teooria mõistmiseks

Kokku 59 lk põhiteksti ja 14 lk lisasid.

Tegemist on failikogumikuga (zip), mis tuleb enne kasutamist lahti pakkida.

Kategooria:

Kirjeldus

Mida see kogumik täpselt sisaldab?

Sissejuhatus
1. Erinevad aastaaruande variandid
1.1 Raamatupidamise aastaaruande eesmärk
1.2 Vastutus aastaaruande koostamise eest
1.3 Erineva suurusega ettevõtjate aastaaruanded
1.4 EFS või IFRS?
1.5 Auditeerimiskohustus
1.6 Konsolideeritud aruande koostamise kohustus
2. Aastaaruande koostamise põhimõtted
2.1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise alusprintsiibid
2.2 Arvestuspõhimõtted
2.3 Peamised mõisted
2.4 Võrdlusandmed ja nende parandamine
2.5 Raamatupidamislikud hinnangud ja arvestuspõhimõtete valikud
2.6 Vigade korrigeerimine
2.7 Välisvaluutatehingud ja ümberhindlused
2.8 Sündmused aastaaruande kuupäeva ja aruande kinnitamise kuupäeva vahepeal
2.9 Covidi mõju aastaaruandele
3. Majandusaasta aruanne
3.1 Majandusaasta periood
3.2 Arvestusvaluuta ja esitlusvaluuta
3.3 Tegevusaruanne
3.4 Raamatupidamise aastaaruanne
3.4.1 Aastaaruande osad
3.4.2 Bilanss
3.4.3 Kasumiaruanne
3.4.4 Rahavoogude aruanne
3.4.5 Omakapitali muutuste aruanne
3.4.6 Raamatupidamise aastaaruande lisad
3.5 Majandusaasta aruande heakskiitmine
4. Konsolideeritud majandusaasta aruanne
4.1 Konsolideeritud aruande koostamise reeglid
4.2 Konsolideeritud majandusaasta aruande lisatingimused
4.3 Emaettevõtja konsolideerimata omakapitali aruanne
4.4 Konsolideeritud aruande tegevusaruande täiendavad reeglid
5. Praktilised näpunäited
5.1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise protsess
5.2 Aasta lõpetamise protseduurid raamatupidamises
5.3 Aastaaruande koostamine ja esitamine ettevõtjaportaalis
6. Arvestuspõhimõtted aastaaruandes
6.1 Arvestuspõhimõtete lisa
6.2 Mikroettevõtja aruande arvestuspõhimõtted
6.3 Teiste aruannete arvestuspõhimõtted
Lõpetuseks

Lisad:

  • mikroettevõtja aruande näidis
  • kuidas aastaaruannet lugeda?
  • rahavoogude aruande koostamise juhend ja Exceli tabel

Lisaks: RTJ2, mille lisades on toodud täpsed aruanderidade selgitused ning RTJ15, kus on põhjalikud aruande lisade selgitused (eeskätt keskmistele ja suurtele ettevõtetele).