Kasuliku kraami kogumik – Aastaaruande koostamine

Kasuliku kraami kogumik – Aastaaruande koostamine

29.00 

Kogumik on kasulik:

 • mikroettevõtte omanikule, kes ise oma aastaaruande kokku tahab panna,
 • algajale/õppivale raamatupidajale – hädavajalik, õppimiseks ja loogikast arusaamiseks
 • kogenumale raamatupidajale – teooria mõistmiseks

Selle kogumiku abiga säästad sa mitukümmend tundi oma väärtuslikku aega ja väldid kulukaid eksisamme.

Kokku 68 lk kommentaare ja lisasid.

Tegemist on failikogumikuga (zip), mis tuleb enne kasutamist lahti pakkida.

Osta Kasuliku Kraami Kogumik:
Aastaaruande koostamine
säästa raha ja tee oma elu lihtsamaks!

Kategooria:

Kirjeldus

Mida see kogumik täpselt sisaldab?

Sissejuhatus

 1. Olulised põhimõtted ja mõisted
 • raamatupidamise aastaaruande eesmärk
 • erineva suurusega ettevõtjate võrdlus (mikroettevõtja, väikeettevõtja, keskmine ettevõtja, suurettevõtja), erinevad nõuded majandusaasta aruandele
 • auditeerimiskohustuse piirid
 • raamatupidamise aastaaruande koostamise alusprintsiibid
 • arvestuspõhimõtted (valik, muutmine)
 • peamised mõisted (vara, kohustis, omakapital, tulu, kulu, tekkepõhisus, kasum/kahjum)
 • võrdlusandmed ja nende parandamine (esimese aruande võrdlusandmed, eelmise aasta andmete parandamine, raamatupidamislikud hinnangud ja nende muutmine, vigade parandamine, kordusaruanne, olulisuse piir)
 • välisvaluutatehingud ja ümberhindlused
 • sündmused aastaaruande kuupäeva ja aruande kinnitamise kuupäeva vahelisel ajavahemikul (korrigeerivad ja mittekorrigeerivad)
 1. Majandusaasta aruanne
 • majandusaasta aruande osad
 • majandusaasta periood
 • rakendatav finantsaruandluse standard
 • arvestusvaluuta ja esitlusvaluuta
 • tegevusaruanne (sh auditeeritava ettevõtte lisanõuded, muud täiendavad nõudmised avalikustamisele)
 • raamatupidamise aastaaruanne (täismahus raamatupidamise aruanne, mikroettevõtja ja väikeettevõtja lühendatud aruanded)
 • põhiaruanded (bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude aruanne, omakapitali aruanne)
 • raamatupidamise aastaaruande lisad (süsteemsus, mikroettevõtja aruande lisad, väikeettevõtja aruande lisad, keskmise ja suure ettevõtja aruande lisad, täiendavad avalikustamisnõuded, arvestuspõhimõtete lisa kommentaarid, keda loetakse seotud osapoolteks)
 • majandusaasta aruande heakskiitmine
 1. Konsolideeritud majandusaasta aruanne
 • konsolideeritud aruande koostamise kohustus ja erandid
 • konsolideeritud aruande koostamise reeglid
 • konsolideeritud majandusaasta aruande lisatingimused
 • emaettevõtja konsolideerimata omakapitali aruanne
 • konsolideeritud aruande tegevusaruande täiendavad reeglid

4. Praktilised näpunäited

 • raamatupidamise aastaaruande koostamise protsess
 • aasta lõpetamise protseduurid raamatupidamises
 • aastaaruande koostamine ja esitamine ettevõtjaportaalis

5. Arvestuspõhimõtted aastaaruandes

 • mikroettevõtja arvestuspõhimõtted
 • teiste ettevõtete arvestuspõhimõtted

Lisad:

 • mikroettevõtja aruande näidis
 • aastaaruande checklist – ehk kuidas teised sinu aastaaruannet vaatavad

Lisaks: RTJ2, mille lisades on toodud täpsed aruanderidade selgitused ning RTJ15, kus on põhjalikud aruande lisade selgitused (eeskätt keskmistele ja suurtele ettevõtetele).