Tehingute kajastamine raamatupidamises

Tehingute kajastamine raamatupidamises

26.00 

Uuendus 22.11.22. Kirjutasin põhjalikult ümber krüptovarade osa. Lisasin vahetusvõlakirjade, korduvdividendide, muude investeeringute kanded ja selgitused.
Vaatasin kogu teksti üle, täiendasin, parandasin.

Raamatupidamiskannete maailm võib tunduda esialgu keeruline, aga tegelikult on see täiesti loogiline.

See e-raamat on kasulik:

 • Alustavale ettevõtjale, kellel on vaja kuidagi ise oma raamatupidamisega hakkama saada;
 • Ettevõtte kaudu toimetavale investorile, kel tuleb aru saada, kuidas tema investeeringud raamatupidamises kajastuvad ja milliste nüanssidega peab arvestama;
 • Tegelikult igale ettevõtjale – igal juhul on kasulik aru saada, kuidas raamatupidamisarvestus toimib;
 • Algajale raamatupidajale, kes vajab võimalust uurida, kuidas selle või teise harvem esineva teemaga toimetada;
 • Kogenumale raamatupidajale, kel vaja algust teha investeerimise raamatupidamisega.

Kokku 170 kommenteeritud raamatupidamiskannet. Pdf fail, 91 lk.

 

Kategooria:

Kirjeldus

0. Kannete loogika, kuidas üldse kandeid tehakse?

 1. Teenuste ja kaupade ostu-müügi kannete näidised koos kommentaaridega
  • Teenuse müük ja ost
  • Kaupade müük ja ost 
  • Kulude hüvitamise kanded
  • Lähetuskulud ja majanduskulud
  • Autokompensatsioon ja kodukontor
  • Kulude saldeerimine
  • Sooduskupongid ja vautšerid
  • Ebatõenäoliste nõuete arvestus
 2. Töötasu arvestus
  • Erinevate tasuliikide kanded (töötasu, juhatuse tasu, VÕS lepingud, litsentsitasud, konkurentsipiirangu tasud) 
  • Puhkusetasu, puhkusereservi, haigushüvitise kanded ja näited
 3. Raha liikumise kanded (nt pangateenustasu, raha pangast kassasse)
 4. Põhivaraga seotud tehingud
  • Põhivara ost, müük, mahakandmine, amortisatsioon
  • Enda valmistatud põhivara arvele võtmine
 5. Investeeringute kanded
  • Kinnisvarainvesteeringu arvelevõtmine (sh kuidas otsustada, kas on tegemist põhivara või kinnisvarainvesteeringuga)
  • Kinnisvarainvesteeringu edasise kajastamise võimalused
  • Äriruumide ja eluruumide üür – deposiit, üüritulu, kulude kompenseerimine 
  • Sõidukite kasutusrendile ja kapitalirendile andmine 
  • Börsiaktsiate ost ja edaspidine kajastamine
  • Börsiväliste ettevõtete ost ja edaspidine kajastamine 
  • Võlakirjade ja antud laenude esialgne ja edaspidine kajastamine, sh vahetusvõlakirjad TÄIENDATUD!
  • Saadud laenu diskonteerimise näide
  • Ühisrahastuse investeeringute kajastamine 
  • Krüptovarade kajastamine nii ostja kui emiteerija poolt – TÄIENDATUD!
  • Väärismetallide, metsa, tuletisväärtpaberite, kunsti kajastamine
 6. Maksud
  • Käibemaks, erisoodustusmaksud, tasaarveldus
 7. Sihtfinantseerimine
  • Tegevuskulude sihtfinantseerimine
  • Varade sihtfinantseerimine – brutomeetod ja netomeetod
 8. Pangalaenud
  • Pangalaenud
  • Kasutusrent ja kapitalirent 
  • Regressiga ja regressita faktooringud
 9. Omakapitali tehingud
  • Sissemaksed
  • Vabatahtliku omakapitali reservi moodustamine
  • Omakapitali suurendamine ülekursiga (näide!)
  • Osalusoptsioonide andmine ja realiseerimine (näide!)
 10. Dividendid – TÄIENDATUD!

Lisa 1. Kasumiaruande 1 ja 2 võrdlus.