Kasuliku Kraami Kogumik – Tehingute kajastamine raamatupidamises

Kasuliku Kraami Kogumik – Tehingute kajastamine raamatupidamises

26.00 

Raamatupidamiskannete maailm võib tunduda esialgu keeruline, aga tegelikult on see täiesti loogiline.

See kogumik on kasulik:

 • Alustavale ettevõtjale, kellel on vaja kuidagi ise oma raamatupidamisega hakkama saada;
 • Ettevõtte kaudu toimetavale investorile, kel tuleb aru saada, kuidas tema investeeringud raamatupidamises kajastuvad ja milliste nüanssidega peab arvestama;
 • Tegelikult igale ettevõtjale – igal juhul on kasulik aru saada, kuidas raamatupidamisarvestus toimib;
 • Algajale raamatupidajale, kes vajab võimalust uurida, kuidas selle või teise harvem esineva teemaga toimetada;
 • Kogenumale raamatupidajale, kel vaja algust teha investeerimise raamatupidamisega.

Kasuliku Kraami Kogumik Tehingute kajastamine raamatupidamises on nende teemade juures abiks.

Kokku 151 kommenteeritud raamatupidamiskannet. Kannete materjalid ja lisad kokku 83 lk.

Tegemist on failikogumikuga (zip), mis tuleb enne kasutamist lahti pakkida.

Kategooria:

Kirjeldus

Kogumik sisaldab järgmisi materjale:

 1. Teenuste ja kaupade ostu-müügi kannete näidised koos kommentaaridega
  • Teenuse müük ja ost
  • Kaupade müük ja ost 
  • Kulude hüvitamise kanded
  • Lähetuskulud ja majanduskulud
  • Autokompensatsioon ja kodukontor
  • Kulude saldeerimine
  • Sooduskupongid ja vautšerid
  • Ebatõenäoliste nõuete arvestus
 2. Töötasu arvestus
  • Erinevate tasuliikide kanded (töötasu, juhatuse tasu, VÕS lepingud, litsentsitasud, konkurentsipiirangu tasud) 
  • Puhkusetasu, puhkusereservi, haigushüvitise kanded ja näited
 3. Raha liikumise kanded (nt pangateenustasu, raha pangast kassasse)
 4. Põhivaraga seotud tehingud
  • Põhivara ost, müük, mahakandmine, amortisatsioon
  • Enda valmistatud põhivara arvele võtmine
 5. Investeeringute kanded
  • Kinnisvarainvesteeringu arvelevõtmine (sh kuidas otsustada, kas on tegemist põhivara või kinnisvarainvesteeringuga)
  • Kinnisvarainvesteeringu edasise kajastamise võimalused
  • Äriruumide ja eluruumide üür – deposiit, üüritulu, kulude kompenseerimine 
  • Sõidukite kasutusrendile ja kapitalirendile andmine 
  • Börsiaktsiate ost ja edaspidine kajastamine
  • Börsiväliste ettevõtete ost ja edaspidine kajastamine (v.a konsolideerimine, ostuanalüüs ja vara väärtuse test. Neid vaata Konsolideerimise kogumikust).
  • Võlakirjade ja antud laenude esialgne ja edaspidine kajastamine
  • Saadud laenu diskonteerimise näide
  • Ühisrahastuse investeeringute kajastamine 
  • Krüptode ehk PTP-instrumentide (coinide ja tokenite) kajastamine nii ostja kui emiteerija poolt
  • Väärismetallide, metsa, tuletisväärtpaberite kajastamine
 6. Maksud
  • Käibemaks, erisoodustusmaksud, tasaarveldus
 7. Sihtfinantseerimine
  • Tegevuskulude sihtfinantseerimine
  • Varade sihtfinantseerimine – brutomeetod ja netomeetod
 8. Pangalaenud
  • Pangalaenud
  • Kasutusrent ja kapitalirent 
  • Regressiga ja regressita faktooringud
 9. Omakapitali tehingud
  • Sissemaksed
  • Vabatahtliku omakapitali reservi moodustamine
  • Omakapitali suurendamine ülekursiga (näide!)
  • Osalusoptsioonide andmine ja realiseerimine (näide!)
 10. Dividendid

Samuti saad sa järgmised materjalid

 • Kannete loogika: millal kasutada finantskannet, millal reskontrokandeid (ja mis need reskontrod üldse on)
 • Kuidas valida kasumiaruande formaati – kulude olemusest või funktsioonist lähtuvalt

Näidised:

 • Diskonteerimistabel Excelis
 • Korteri ost ja väljaüürimine (tehingud, kanded, bilanss ja kasumiaruanne)

Veel on lisatud:

Viidatud RTJ tekstid

 • RTJ 3 Finantsinstrumendid
 • RTJ 6 Kinnisvarainvesteeringud
 • RTJ 7 Bioloogilised varad
 • RTJ 11 Äriühendused ning tütar- ja sidusettevõtete kajastamine