Kasuliku Kraami Kogumik – Tehingute kajastamine raamatupidamises

Kasuliku Kraami Kogumik – Tehingute kajastamine raamatupidamises

29.00 

Raamatupidamiskannete maailm võib tunduda esialgu keeruline, aga tegelikult on see täiesti loogiline.

Täiendused 13.12.18: krüptode kajastamine vastavalt Raamatupidamise Toimkonna selgitustele ja PWC analüüsile; vautšerite ja sooduskupongide kajastamise reeglid alates 2019.

See kogumik on kasulik:

 • Alustavale ettevõtjale, kellel on vaja kuidagi ise oma raamatupidamisega hakkama saada;
 • Ettevõtte kaudu toimetavale investorile, kel tuleb aru saada, kuidas tema investeeringud raamatupidamises kajastuvad ja milliste nüanssidega peab arvestama;
 • Tegelikult igale ettevõtjale – igal juhul on kasulik aru saada, kuidas raamatupidamisarvestus toimib;
 • Algajale raamatupidajale, kes vajab võimalust uurida, kuidas selle või teise harvem esineva teemaga toimetada;
 • Kogenumale raamatupidajale, kel vaja algust teha investeerimise raamatupidamisega.

Kasuliku Kraami Kogumik Tehingute kajastamine raamatupidamises on nende teemade juures abiks.

Selle kogumiku abiga säästad sa mitukümmend tundi oma väärtuslikku aega ja väldid kulukaid eksisamme.

Kokku 141 kommenteeritud raamatupidamiskannet. Kannete materjalid ja lisad kokku 69 lk.

Tegemist on failikogumikuga (zip), mis tuleb enne kasutamist lahti pakkida.

Osta Kasuliku Kraami Kogumik Tehingute kajastamine raamatupidamises ja tee oma elu lihtsamaks!

Kategooria:

Kirjeldus

Kogumik sisaldab järgmisi materjale:

 1. Reskontrokannete näidised koos kommentaaridega
  • Teenuse müük ja ost
  • Kaupade müük ja ost
  • Põhivara müük ja ost
  • Kulude hüvitamise kanded
  • Lähetuskulud ja majanduskulud
  • Autokompensatsioon ja kodukontor
 2. Levinumate finantskannete näidised koos kommentaaridega
  • Asutamisega seotud finantskanded (osakapital, riigilõiv)
  • Ebatõenäoliste ja lootusetute nõuete arvestus 
  • Kaubakulu
  • Raha liikumise kanded
  • Intressitulu ja intressikulu
  • Erinevate tasuliikide kanded (töötasu, juhatuse tasu, VÕS lepingud, litsentsitasud, konkurentsipiirangu tasud) 
  • Puhkusetasu, puhkusereservi, haigushüvitise kanded ja näited
  • Erisoodustuse maksud
  • Maksude tasaarveldus
  • Omavalmistatud põhivara
  • Põhivara amortisatsiooniarvestus
  • Pangalaenud
  • Kasutusrent ja kapitalirent 
  • Regressiga ja regressita faktooringud
  • Dividendid
 3. Investeerimisega seotud kannete näidised koos kommentaaridega
  • Kinnisvarainvesteeringu arvelevõtmine (sh kuidas otsustada, kas on tegemist põhivara või kinnisvarainvesteeringuga)
  • Kinnisvarainvesteeringu edasise kajastamise võimalused
  • Äriruumide ja eluruumide üür – deposiit, üüritulu, kulude kompenseerimine
  • Börsiaktsiate ost ja edaspidine kajastamine
  • Börsiväliste ettevõtete ost ja edaspidine kajastamine (v.a konsolideerimine, ostuanalüüs ja vara väärtuse test. Neid vaata Konsolideerimise kogumikust).
  • Võlakirjade ja antud laenude esialgne ja edaspidine kajastamine (sh diskonteerimise näide)
  • Ühisrahastuse investeeringute kajastamine
  • Krüptode ehk PTP-instrumentide (coinide ja tokenite) kajastamine nii ostja kui emiteerija poolt
  • Väärismetallide ja metsa kajastamine
  • Tuletisväärtpaberite kajastamine
  • Sooduskupongide ja vautšerite kajastamine alates 2019 
 4. Keerulisemad finantskanded
  • Vabatahtliku omakapitali reservi moodustamine
  • Omakapitali suurendamine ülekursiga (näide!)
  • Osalusoptsioonide andmine ja realiseerimine (näide!)

Samuti saad sa järgmised materjalid

 • Kannete loogika: millal kasutada finantskannet, millal reskontrokandeid (ja mis need reskontrod üldse on)
 • Kuidas valida kasumiaruande formaati – kulude olemusest või funktsioonist lähtuvalt

Näidised:

 • Diskonteerimistabel Excelis
 • Korteri ost ja väljaüürimine (tehingud, kanded, bilanss ja kasumiaruanne)

Veel on lisatud:

Viidatud RTJ tekstid

 • RTJ 3 Finantsinstrumendid
 • RTJ 6 Kinnisvarainvesteeringud
 • RTJ 7 Bioloogilised varad
 • RTJ 11 Äriühendused ning tütar- ja sidusettevõtete kajastamine

Osta Kasuliku Kraami Kogumik Tehingute kajastamine raamatupidamises ja tee oma elu lihtsamaks!