Tehingute kajastamine raamatupidamises

Tehingute kajastamine raamatupidamises

26.00 

Raamatupidamiskannete maailm võib tunduda esialgu keeruline, aga tegelikult on see täiesti loogiline.

See e-raamat on kasulik:

 • Alustavale ettevõtjale, kellel on vaja kuidagi ise oma raamatupidamisega hakkama saada;
 • Ettevõtte kaudu toimetavale investorile, kel tuleb aru saada, kuidas tema investeeringud raamatupidamises kajastuvad ja milliste nüanssidega peab arvestama;
 • Tegelikult igale ettevõtjale – igal juhul on kasulik aru saada, kuidas raamatupidamisarvestus toimib;
 • Algajale raamatupidajale, kes vajab võimalust uurida, kuidas selle või teise harvem esineva teemaga toimetada;
 • Kogenumale raamatupidajale, kel vaja algust teha investeerimise raamatupidamisega.

Kokku 170 kommenteeritud raamatupidamiskannet. Pdf fail, 91 lk.

 

Kategooria:

Kirjeldus

0. Kannete loogika, kuidas üldse kandeid tehakse?

 1. Teenuste ja kaupade ostu-müügi kannete näidised koos kommentaaridega
  • Teenuse müük ja ost
  • Kaupade müük ja ost 
  • Kulude hüvitamise kanded
  • Lähetuskulud ja majanduskulud
  • Autokompensatsioon ja kodukontor
  • Kulude saldeerimine
  • Sooduskupongid ja vautšerid
  • Ebatõenäoliste nõuete arvestus
 2. Töötasu arvestus
  • Erinevate tasuliikide kanded (töötasu, juhatuse tasu, VÕS lepingud, litsentsitasud, konkurentsipiirangu tasud) 
  • Puhkusetasu, puhkusereservi, haigushüvitise kanded ja näited
 3. Raha liikumise kanded (nt pangateenustasu, raha pangast kassasse)
 4. Põhivaraga seotud tehingud
  • Põhivara ost, müük, mahakandmine, amortisatsioon
  • Enda valmistatud põhivara arvele võtmine
 5. Investeeringute kanded
  • Kinnisvarainvesteeringu arvelevõtmine (sh kuidas otsustada, kas on tegemist põhivara või kinnisvarainvesteeringuga)
  • Kinnisvarainvesteeringu edasise kajastamise võimalused
  • Äriruumide ja eluruumide üür – deposiit, üüritulu, kulude kompenseerimine 
  • Sõidukite kasutusrendile ja kapitalirendile andmine 
  • Börsiaktsiate ost ja edaspidine kajastamine
  • Börsiväliste ettevõtete ost ja edaspidine kajastamine 
  • Võlakirjade ja antud laenude esialgne ja edaspidine kajastamine, sh vahetusvõlakirjad 
  • Saadud laenu diskonteerimise näide
  • Ühisrahastuse investeeringute kajastamine 
  • Krüptovarade kajastamine nii ostja kui emiteerija poolt
  • Väärismetallide, metsa, tuletisväärtpaberite, kunsti kajastamine
 6. Maksud
  • Käibemaks, erisoodustusmaksud, tasaarveldus
 7. Sihtfinantseerimine
  • Tegevuskulude sihtfinantseerimine
  • Varade sihtfinantseerimine – brutomeetod ja netomeetod
 8. Pangalaenud
  • Pangalaenud
  • Kasutusrent ja kapitalirent 
  • Regressiga ja regressita faktooringud
 9. Omakapitali tehingud
  • Sissemaksed
  • Vabatahtliku omakapitali reservi moodustamine
  • Omakapitali suurendamine ülekursiga (näide!)
  • Osalusoptsioonide andmine ja realiseerimine (näide!)
 10. Dividendid

Lisa 1. Kasumiaruande 1 ja 2 võrdlus.