Palgaarvestuse õpik

Palgaarvestuse õpik

26.00 

Täiendatud 10.01.24. Täiendasin selgitusega punkti 2.5 Valveaja tasu. Täiendasin punktid 3.8 Haigushüvitis ja p.4.5 Kohtutäituri kinnipidamised, uute rakendunud määradega. Uuendasin punkte 5.4 Kohustusliku kogumispensioni makse ja 5.5 Tulumaks – alates 2025.a. rakenduvate muudatustega. Lisasin punktile 5.5 võrdlustabeli, kuidas muutuvad erinevate brutopalkade netosummad tulenevalt tulumaksuseaduse muudatustest alates 01.01.25.

Palgaarvestus peab olema hästi täpne, proovingi siin anda sellest teemast ammendava ülevaate ja seekord mitte „lihtsalt ja selgelt“, vaid „täpselt ja põhjalikult“. Avastasin, et head palgaarvestuse õpikut praegu polegi, tuli ette võtta.  Sissejuhatuse juures on ka tagasisidelink, mille kaudu palun sul teada anda, kuidas seda õpikut saaks täiendada.

Mõeldud eeskätt raamatupidajatele ja raamatupidamist õppivatele inimestele.

Vaatame kõigepealt töötasu õiguslikke aluseid ja üldiseid reegleid, seejärel erinevaid tasuliike. Kolmandas osas kirjeldasin keskmise tasu arvestamist – sellega on alalõpmata segadust. Neljandas osas on ülevaade töötasust kinnipidamise reeglitest. Kuna see jällegi mõjutab töötaja rahakotti, peab raamatupidaja siin väga täpselt toimetama. Seejärel vaatame töötasumakse – millised maksud millistelt tasudelt arvestama peab. Viimases osas on igasugused rahvusvahelised teemad – mitteresidentide palkamine ja siinsete töötajate lähetamine.

Pdf fail, 55lk. Tee tellimus e-poest, saad meiliga allalaadimislingi.

 

Kategooria:

Kirjeldus

Sissejuhatus
1. Töötasu ja selle arvestamise alused
1.1 Töötasu arvestamise protsess
1.2 Õiguslikud alused
1.3 Töötasu maksmise aeg, koht ja viis
1.4 Töötasu maksmisega hilinemine
1.5 Töötasu maksmise kohustus erijuhtudel
1.5.1 Töötasu maksmine töö mitteandmisel
1.5.2 Töötasu vähendamine töö mitteandmise korral
1.5.3 Töötasu maksmine tööst keeldumisel või muude ülesannete täitmisel
1.5.4 Töötasu maksmine töötamise takistuse korral
2. Tasuliigid
2.1 Põhitasu
2.2 Ületunnitasu
2.3 Öötöö ja riigipühal tehtava töö hüvitamine
2.4 Mitu lisatasu alust korraga 
2.5 Valveaja tasu – täiendatud!
2.6 Summeeritud tööaja tasu

2.7 Tulemustasu
2.8 Majandustulemustest sõltuv tasu
2.9 Tehingutelt makstav tasu
2.10 Preemia
2.11 Litsentsitasu ja autoritasu
2.12 Konkurentsipiirang ja selle eest makstav tasu
3. Keskmise töötasu arvestamine
3.1 Keskmise töötasu arvestamise vajadus
3.2 Keskmise töötasu arvutamisel aluseks võetav periood
3.3 Töötasu indekseerimine
3.4 Keskmise töötasu arvutamisel aluseks võetavad summad
3.5 Keskmine tööpäevatasu
3.6 Keskmine kalendripäevatasu
3.7 Puhkusekompensatsioon ja puhkusereserv
3.8 Haigushüvitis – täiendatud!
4. Töötasust kinnipidamisega seotud reeglid
4.1 Koolituskulud ja koolituskulude hüvitamise kokkulepe
4.2 Kahju tekitamise tõttu nõuete tasaarvestus
4.3 Varalise vastutuse leping
4.4 Töötasust kinnipidamised
4.5 Kohtutäituri kinnipidamised – täiendatud!
5. Maksud ja töötamise register
5.1 Töötasumaksud
5.2 Sotsiaalmaks
5.3 Töötuskindlustus
5.4 Kohustusliku kogumispensioni makse ja selle suurendamise võimalus  – täiendatud!
5.5 Tulumaks ja 2025.a. muudatus  – täiendatud! erinevate netopalkade muutus, 2025 vs 2024.
5.6 TSD
5.7 TSD väljamakseliigid
5.8 Töötamise register
6. Rahvusvaheline töötajate palkamine
6.1 Töötasu maksustamise rahvusvahelised reeglid
6.2 Püsiv tegevuskoht
6.3 Erinevad võimalused maksude jaotuseks riikide vahel
6.3.1 Mitteresidendist töötaja, kes töötab väljaspool Eestit
6.3.2 Mitteresidendist juhatuse liige
6.3.3 Mitteresidendist töötaja, kes töötab Eestis
6.3.4 Eesti maksuresidendist töötaja välismaal lähetuses
6.3.5 Välismaalase palkamine Eestis
Lõpetuseks