Palgaarvestuse õpik

Palgaarvestuse õpik

26.00 

Täiendatud 05.07.23. Lisasin uued punktid koos näidetega – 2.4 Mitu lisatasu alust korraga (öötöö ja ületunnitasu koos arvestamise kolm erinevat näidet, sõltuvalt kokkulepetest)  2.5 Valveaja tasu ja 2.6 Summeeritud tööaja tasu (kolm näidet tasu arvestamisel).
Lisasin näited  punktidele 3.3 Töötasu indekseerimine (pikalt töölt eemal olnud töötaja puhkusearvestus) ja 3.6 Keskmine kalendripäevatasu (tavaline puhkusetasu arvestus).
Täiendasin veidi ka punkte 1.3 Töötasu maksmise aeg, koht ja viis (puhkusetasu maksmise kord) ja 5.5 Tulumaks (tulumaksuarvestus alates 2025.a).

Palgaarvestus peab olema hästi täpne, proovingi siin anda sellest teemast ammendava ülevaate ja seekord mitte „lihtsalt ja selgelt“, vaid „täpselt ja põhjalikult“. Avastasin, et head palgaarvestuse õpikut praegu polegi, tuli ette võtta.  Sissejuhatuse juures on ka tagasisidelink, mille kaudu palun sul teada anda, kuidas seda õpikut saaks täiendada.

Mõeldud eeskätt raamatupidajatele ja raamatupidamist õppivatele inimestele.

Vaatame kõigepealt töötasu õiguslikke aluseid ja üldiseid reegleid, seejärel erinevaid tasuliike. Kolmandas osas kirjeldasin keskmise tasu arvestamist – sellega on alalõpmata segadust. Neljandas osas on ülevaade töötasust kinnipidamise reeglitest. Kuna see jällegi mõjutab töötaja rahakotti, peab raamatupidaja siin väga täpselt toimetama. Seejärel vaatame töötasumakse – millised maksud millistelt tasudelt arvestama peab. Viimases osas on igasugused rahvusvahelised teemad – mitteresidentide palkamine ja siinsete töötajate lähetamine.

Pdf fail, 54lk. Tee tellimus e-poest, saad meiliga allalaadimislingi.

 

Kategooria:

Kirjeldus

Sissejuhatus
1. Töötasu ja selle arvestamise alused
1.1 Töötasu arvestamise protsess
1.2 Õiguslikud alused
1.3 Töötasu maksmise aeg, koht ja viis – täiendatud
1.4 Töötasu maksmisega hilinemine
1.5 Töötasu maksmise kohustus erijuhtudel
1.5.1 Töötasu maksmine töö mitteandmisel
1.5.2 Töötasu vähendamine töö mitteandmise korral
1.5.3 Töötasu maksmine tööst keeldumisel või muude ülesannete täitmisel
1.5.4 Töötasu maksmine töötamise takistuse korral
2. Tasuliigid
2.1 Põhitasu
2.2 Ületunnitasu
2.3 Öötöö ja riigipühal tehtava töö hüvitamine
2.4 Mitu lisatasu alust korraga – UUS! lisatud näide
2.5 Valveaja tasu – UUS! lisatud näide
2.6 Summeeritud tööaja tasu – UUS! lisatud näide

2.7 Tulemustasu
2.8 Majandustulemustest sõltuv tasu
2.9 Tehingutelt makstav tasu
2.10 Preemia
2.11 Litsentsitasu ja autoritasu
2.12 Konkurentsipiirang ja selle eest makstav tasu
3. Keskmise töötasu arvestamine
3.1 Keskmise töötasu arvestamise vajadus
3.2 Keskmise töötasu arvutamisel aluseks võetav periood
3.3 Töötasu indekseerimine – lisatud näide
3.4 Keskmise töötasu arvutamisel aluseks võetavad summad
3.5 Keskmine tööpäevatasu
3.6 Keskmine kalendripäevatasu – lisatud näide
3.7 Puhkusekompensatsioon ja puhkusereserv
3.8 Haigushüvitis
4. Töötasust kinnipidamisega seotud reeglid
4.1 Koolituskulud ja koolituskulude hüvitamise kokkulepe
4.2 Kahju tekitamise tõttu nõuete tasaarvestus
4.3 Varalise vastutuse leping
4.4 Töötasust kinnipidamised
4.5 Kohtutäituri kinnipidamised
5. Maksud ja töötamise register
5.1 Töötasumaksud
5.2 Sotsiaalmaks
5.3 Töötuskindlustus
5.4 Kohustusliku kogumispensioni makse
5.5 Tulumaks – täiendatud
5.6 TSD
5.7 TSD väljamakseliigid
5.8 Töötamise register
6. Rahvusvaheline töötajate palkamine
6.1 Töötasu maksustamise rahvusvahelised reeglid
6.2 Püsiv tegevuskoht
6.3 Erinevad võimalused maksude jaotuseks riikide vahel
6.3.1 Mitteresidendist töötaja, kes töötab väljaspool Eestit
6.3.2 Mitteresidendist juhatuse liige
6.3.3 Mitteresidendist töötaja, kes töötab Eestis
6.3.4 Eesti maksuresidendist töötaja välismaal lähetuses
6.3.5 Välismaalase palkamine Eestis
Lõpetuseks